16:38:30 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 Ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2023-05-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-24 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-24 Årsstämma 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Paxman är verksamt inom skalpkylning, som används för patienter som behandlas för cytostatika. Bolagets produkt Paxman Scalp Cooler används för att minimera håravfallet hos patienten under behandlingens gång. Scalp Coolern är en fristående, mobil och eldriven kylenhet som kyler ner patientens hårbotten via en kylmössa. Paxman grundades 1996 och har idag sitt huvudkontor i Karlshamn.
2023-10-03 13:00:00

PAXMAN meddelar att Palmetto GBA Medicare Administrative Contractor (MAC) har utfärdat en lokal täckningsbestämning (LCD) för att tillhandahålla täckningsbestämning för skalpkylning för förebyggande av cellgiftsinducerad alopeci. Enligt den slutliga LCD-vägledningen från Palmetto GBA ”ska användningen av en skalphypotermianordning, som har godkänts av USA:s (USA) Food and Drug Administration (FDA) för att förebygga cellgiftsinducerad alopeci (CIA), anses som rimlig och nödvändig för patienter med solida tumörer.” Dessutom gjordes inga ändringar mellan föreslagen LCD och slutlig LCD.

Detta är den första LCD som har godkänts för skalpkylning och är ett resultat av en förfrågan från PAXMAN till Palmetto GBA i februari 2023. Denna viktiga Palmetto LCD ger en väg för framgångsrik återbetalning av Medicares krav på nedkylning av skalpen för patienter i tjänsteområdet med sju delstater, från och med den 12 november 2023. PAXMAN betjänar för närvarande 55 platser inom Palmetto GBA-jurisdiktionen.

En MAC är en privat sjukvårdsförsäkring som har tilldelats en geografisk jurisdiktion för att behandla anspråk för Medicare-mottagare. Palmetto GBA betjänar två jurisdiktioner i det amerikanska Medicare-systemet som täcker sju delstater i södra USA: Alabama, Georgia, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia och West Virginia.

CMS ger MAC:er i uppgift att utveckla LCD för att beskriva rimliga och nödvändiga tjänster inom Medicare-programmet. CMS ger även MAC:er i uppgift att utveckla täckningsartiklar som ger vägledning om hur man fakturerar eller kodar för en tjänst, eller tillhandahåller utbildning i ett specifikt ämne. I Billing and Coding Guide: Scalp Cooling for the Prevention of Chemotherapy-Induced Alopecia, bekräftar Palmetto GBA vägledningen från CMS, "CMS Internet-Only Manual, Pub. 100-03, Medicare National Coverage Determinations (NCD) Manual, Kapitel 1, Del 2, §110.6 skalphypotermi under cellgiftsbehandling för att förhindra håravfall är inte ett hinder för täckning eller för prissättning/betalning av Kategori III Temporary CPT®-koder för professionella /anläggningstjänster relaterade till skalpkylning (CPT®-koder 0662T och 0663T)."

Denna åtgärd förstärker lokal täckning ytterligare och främjar stöd för vårdgivare att få ersättning från Medicare för att administrera FDA-godkänd skalpkylningsterapi, såsom Paxman Scalp Cooling. Två separata CPT® kategori III-koder för "mekanisk hårbottenkylning", 0662T och 0663T, utfärdades av AMA med ikraftträdandedatum 1 juli 2021. CPT®-koderna, tillsammans med täckningsbestämningar som denna godkända LCD, kommer att utöka patientens tillgång till skalpkylning och gör det möjligt för onkologileverantörer att på lämpligt sätt erbjuda tjänsten och fakturera de resurser som krävs för att administrera skalpkylningsterapi.

PAXMAN kommer att använda godkännandet av denna LCD för att utforma strategin med andra MACS runt om i landet.