12:28:47 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Ordinarie utdelning PYDR 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-15 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning PYDR 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorFinans
IndustriFörsäkring
Paydrive är en svensk försäkringsförmedlare. Bolaget förmedlar och erbjuder bilförsäkringar till privatkunder och företag där kunden endast betalar för de mil de kör och premieras för säker körning med en lägre premie. Bolaget erbjuder sina försäkringar via sin egna plattform och SaaS-lösning. Paydrive är främst verksamma inom Sverige och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-05-26 08:57:00

Paydrive AB (publ) (”Paydrive” eller ”Bolaget”) har igår, 25 maj 2023, fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen uppgår till 6,09 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier från 7 766 879 till 9 198 719 och den maximala emissionsvolymen uppgår till 8,72 MSEK.

Villkor för teckningsoptionerna
Villkor: en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Nyttjandekurs: 6,09 SEK per aktie, courtage utgår ej.
Utnyttjandeperiod: 26 maj 2023 till och med den 9 juni 2023
Handel med TO 2: till och med den 7 juni 2023.

För mer information, kontakta:
Carl Johan Thorsell, VD Paydrive
Mail: cj.thorsell@paydrive.se
Tel: +46 702 409 146

Om Paydrive AB (publ)
Insurtechbolaget Paydrive grundades 2013 av Andreas Broström och erbjuder sedan 2016 bilförsäkringar i Sverige till konsumenter och företag. Med Paydrive betalar kunderna bara för de antal mil de faktiskt kör och premieras för säker körning genom en rabatterad försäkringspremie. Bolagets unika algoritm QOTA (Quarterly optimized Telematics Algorithm) bygger på över 421 miljoner kilometer med kördata som kontinuerligt förädlas för att behandla fler riskreducerande telematikparametrar. Därigenom kan man erbjuda personliga bilförsäkringar som uppmuntrar till säker, hållbar och kostnadseffektiv körning. Paydrive vann Svenska Försäkringsföreningens årliga pris 2019 och är sedan 2021 noterat på Nordic SME, Nordic Growth Market (Börse Stuttgart Group).