20:05:36 Europe / Stockholm
2021-11-10 11:00:00

Återhämtning i Q3'21
Redsense Medical rapporterade nettoomsättning om 3,6 mkr i Q3'21, vilket var 69% högre än det svaga Q3'20. EBIT uppgick till -2,9 mkr (-3,1). Återhämtningen, och försäljningen i stort, är i princip helt driven av USA. Effekterna från covid-19 är inte helt borta, men tillgången till vårdsystemen har förbättrats betydligt.
Stabil nivå in i Q4'21
Redsense Medical ser en försäljning i Q4'21 som sannolikt ligger i linje med Q3'21. Med denna nivå i ryggen så går Redsense in i 2022 med en stabil bas och fokus på ytterligare geografisk expansion i takt med att nedstängningar lättar, samt lansering av Redsense Clamp, med start i Kanada.
Back on track
Vi har höjt försäljningsprognoserna något efter rapporten, och bibehåller våra långsiktiga antaganden kring tillväxt och lönsamhet. Att bolaget nu återigen visar på starkare siffror bedömer vi kan komma att öka intresset för aktien efter ett tufft H2'20 och H1'21. Motiverat värde uppgår till 34 - 35 kr per aktie (30 - 32). Bolagets nettokassa ger stabilet och handlingsutrymme

Läs den fullständiga analysen, publicerad 10-11-2021 kl. 08:46: https://docs.penser.se/a/2364/REDS20211110.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/