17:01:05 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-22 10:00:00

Högre motiverat värde
Vi höjer vårt motiverade värde till 49-59 kr (43-53) per aktie på grund av ett lägre avkastningskrav. Bolagets marknadsvärde motiverar inte längre den högsta nivån på vårt avkastningskrav, och vi minskar därmed avkastningskravet med två procentenheter i vår DCF-beräkning. Vi gör inga förändringar i övrigt.

Stark rapport och hög direktavkastning ger begränsad risk i aktien
Den solida rapporten för Q4’23 i kombination med aktiens höga direktavkastning, som vi anser vara uthållig, gör att vi ser nedsidan i aktien som begränsad. Detta talar för att aktiens nuvarande nivå inte är temporär, och därmed skall beaktas i aktievärderingen.
 
Bra hantering av ett utmanande år ger bra startpunkt för fortsatt tillväxt
Bokusgruppen har hanterat den utmanande situationen med svag konsumentkonjunktur och stora kostnadsökningar från löner och hyror på ett utmärkt sätt. Därmed är bolaget väl rustat för att ta del av förbättrade utsikter för konsumenten i form av stigande reallöner och en allmänt mer positiv situation.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 22-02-2024 kl. 08:32: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/22/bokusgruppen_feb_24.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/