15:48:53 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-19 12:10:00

Fortsatt stark tillväxt y/y
Omsättningen i Q4 uppgick till 27,2 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 38% y/y och -10% q/q. Helåret avslutas således 12% under våra helårsestimat. Den negativa tillväxten q/q går att förklara med säsongseffekter inom reseindustrin; antalet passagerare för storkunden, som vi antar vara Ryanair, har säsongsmässigt minskat med 25% q/. Jämförelsevis har Checkin ökat sin andel av passagerare under Q4 vs Q3. Under kvartalet uppgick NRR till 141% vilket tyder på en fortsatt tillväxt på befintliga kunder. I kvartalet hade bolaget 126 betalande kunder; en minskning med 10st q/q vilket visar att bolaget ökar fokus på större kunder. EBITDA uppgick till 9,2 mkr, vilket motsvarar en marginal om 36%.

Underskattning av säsongsmönster och FX orsaken till estimatrevideringar
Vi bedömde, givet den starka försäljningen i Q3, att momentum i tillväxt skulle fortsätta. Vi hade således underskattat säsongseffekterna i avtal kopplade till reseindustrin. Vi bedömer dock att Checkin under 2024 kommer att fortsätta öka andelen av passagerare, något som utvecklingen i Q4 tyder på. Då vi underskattat säsongsmönstret i kombination med att vi bedömer att bolaget kommer ha viss fx-motvind under 2024 sänker vi våra estimat för totala intäkter med i snitt ca 17% under 2024-2025. Checkin har under 2023, då bolaget vuxit kraftigt, haft en relativt konstant OPEX. Vi bedömer att OPEX kommer stiga under 2024 och 2025, givet att investeringarna i försäljning har minskat och har legat under den målsättning bolaget har (25%), men inte i samma takt vi tidigare räknat med. Vi sänker såldes våra EBITDA-estimat med i snitt 7% under 2024-2025.
 
Högt värdeskapande
Trots att vi sänker våra intäktsestimat för prognosperioden med ca 17% sticker Checkins höga värdeskapande ut bland svenska mjukvarubolag. Vi väljer dock att justera vårt motiverade värde till 59-65 kr (64-66) för att reflektera högre volatilitet i intäkterna än vi tidigare skattat. Vi bedömer oss även ha underskattat bolagets skalbarhet, vilket återspeglas i att EBITDA-estimaten inte sjunker lika kraftigt som försäljningen.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 19-02-2024 kl. 11:34: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/19/checkq4.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/