15:54:57 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-16 10:00:00

Ökad vinst trots fortsatt motvind i fordonssegmentet
Omsättningen under det fjärde kvartalet minskade med ca 11% jämfört med samma period föregående år. Nedgången beror främst på fordonssegmentets minskande efterfrågan. Fordonsmarknaden i Sverige har under hela 2023 haft det tufft. Nybilsförsäljningen har minskat kraftigt samtidigt som andrahandsmarknaden också svalnat av. Marknadsläget återspeglas även i Bilias, en kund till Clemondo, svaga utveckling under perioden. Både hygien- och industrisegmentet var relativt stabila. Det som stack ut under kvartalet var att EBITDA-marginalen, trots den svaga omsättningen, uppgick till 10,9% (9,4). Marginalförbättringen är hänförlig till att bolaget lyckats höja bruttomarginalen till 39,7% (33,6). Vi tolkar det som att bruttomarginalförbättringen främst drivits av interna effektiviseringar, då varken råvarupriser eller valuta förbättrats i paritet med marginalen.

Räknar med en tuff inledning av 2024, men ökade förväntningar på 2025
Ledningen var tydliga med att de är nöjda med den interna effektiviteten och satsar nu på tillväxt. Tillväxtsatsningen medför bland annat rekrytering av säljare och vi räknar därför med högre personalkostnader kommande år. Då vi inte ser någon ljusning på fordonsmarknaden räknar vi med att även H1’24 kommer att vara tufft, innan det sedan successivt blir bättre mot slutet av 2024. Vi höjer våra tillväxtförväntningar för 2025, då de riktade försäljningsinsatser som bolaget hittills genomfört mot hygien- och industrisegmeten har givit bra gensvar. Det finns stor potential att på sikt växa fordonssegmentet betydligt mer, men i närtid ser vi mer potential i hygien- och industrisegmeten.
 
Rätt strategiskt beslut att fokusera på tillväxt
Med denna rapport cementerar Clemondo att de har blivit ett skuldfritt, kassaflödesgenererande bolag som kommer att använda kassaflödena för att fokusera mer på tillväxt. Ledningen har effektiviserat organisationen till att även under kvartal med lägre omsättning leverera högre vinst och kassaflöde än tidigare. Vi tycker därmed att ledningen gör helt rätt som utnyttjar stabiliteten för att satsa på tillväxt. Justeringen av det motiverade värdet beror på att vi sänker tillväxtbasen, men detta reflekterar inte vår förhöjt positiva syn på bolaget. Vårt nya motiverade värde är 1,4-1,5kr per aktie (1,6-1,7).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 16-02-2024 kl. 08:34: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/16/clem_20240215.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/