15:47:32 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-08-21 11:00:00

Ökad aktivitet
Under det andra kvartalet var aktiviteten i huvudprojektet fostrox hög och det låg bakom ökade kostnader, där vi fick se rörelsekostnaderna öka till 29,5 mkr (22,9 kr). Därtill noterar vi en fortsatt positiv utvecklingen i de utlicensierade projekten, vilket betyder möjligheter till milstolpsbetalningar för Medivir senare i år. Även om kostnaderna under kvartalet var något högre än vad vi hade räknat med, gör vi samma bedömning kring finanserna som tidigare, att de ger stöd för verksamheten in i Q2 2024. Vid utgången av Q2 2023 uppgick likvida medel till 82,8 mkr.

Lovande första resultat
Det viktigaste för aktien och bolaget är projekten som fortsätter att utvecklas bra. Särskilt intressant var de första resultaten som har presenterats för fostrox i kombination med Lenvima i fas 2a-delen. Vi tycker att data ser riktigt lovande ut så här långt, där enskilda patienter som stått på behandlingen en tid visar på tumörrespons. Inga oväntade biverkningar har än så länge rapporterats, vilket är viktigt och lovande för denna sköra patientgrupp. Sammantaget anser vi att bolaget har nu ett datapaket för fostrox som gör det möjligt att börja approchera potentiella partners.

Intressanta resultat på agendan
Vi gör endast mindre justeringar av våra prognoser. Det påverkar inte vår övergripande bild av bolaget och potentialen i projekten, varför vi upprepar vårt motiverade värde om 15-16 kr, vid en WACC om 18%. Vi ser fram emot mer data för fostrox senare i år, som ytterligare kan tydliggöra de positiva effekterna i kombination med Lenvima. Därtill finns möjligheter till milstolpsbetalningar från partners mot slutet av året.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 21-08-2023 kl. 08:35: https://docs.penser.se/research/3525-A/mvir2q23.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/