15:36:19 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-13 10:00:00

Försäljningstrenden verkar ha vänt…
Med valutajusterad tillväxt på +10% både y/y och sekventiellt verkar försäljningstrenden ha vänt, vilket är centralt. PC är den främsta drivkraften med 67% tillväxt i Q4. Även Mobile växte med 7% medan Access-försäljning föll med 11%. Payment verkar inte vilja ta fart – försäljningen i segmentet var nästan obefintlig under Q4, vilket är i linje med vad vi har sett generellt i marknaden. PC stod för 16% av försäljningen i kvartalet.

…men Mobile fortsätter tynga bruttomarginalerna
Även om Mobiles försäljning verkar ha bottnat ur visar inte bruttomarginalerna samma positiva trend. Detta kan jämföras med PC som växer med lönsamhet – bruttomarginalerna är betydligt högre. Även Access ser betydligt bättre marginaler. Dessutom kommer Fingerprints selektivt att bredda sina lösningar för att kunna adressera en större del av värdet i branschen. Ett exempel på detta är den nyligen lanserade heltäckande systemlösning som integrerar Fingerprints mikrokontrollerenhet (MCU). Besparingarna som ska halvera rörelsekostnaderna går enligt plan. Full effekt ska nås från H2’24.
 
Payments verkar inte ta fart – lyfter ur segmentet ur våra estimat
Transformeringen av Fingerprints fortsätter. Försäljningen av kapacitiva sensorer till mobiltelefontillverkare har gått från 90% av koncernen 2021 till mindre än tre fjärdedelar 2023. Vi bedömer att denna trend kommer att bestå och att bolaget kommer fortsätta accelerera sitt skifte. Transformationen kommer att drivas av PC och Access – Payments verkar inte ta fart. Även om vi fortsätter vara positiva till biometriska betalkorts kommersiella genombrott är tajmingen osäker. Vi dekonsoliderar därför segmentet ur våra estimat, vilket gör att vi sänker våra omsättningsestimat med 30-56%. Vi justerar för nytt antal aktier och sätter ett motiverat värde på 2,9-3,7 kr per aktie (ned från 4,8-5,0 kr). Den lägre delen av intervallet reflekterar inget värde för Payments medan den övre delen av intervallet reflekterar ett visst värde. Skulle biometriska betalkort slå igenom ser vi en uppsida i vår värdering med mer än 6 kr till nästan 10 kr per aktie.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 13-02-2024 kl. 08:31: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/12/fing_q4_2023.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/