01:36:30 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-03-11 13:00:00

Fortsatt organisk tillväxt
Systemairs intäkter för tredje kvartalet uppgick till 2 278 mkr mot våra estimat om 2 105 mkr. Tillväxten
var 14% varav 12% organiskt. Norden växte 15% organiskt y/y och var den största bidragaren till avvikelsen.
Norden, Östeuropa och Nord- & Sydamerika bidrar med stark organisk tillväxt.

Lönsamhet i Q3
Bruttomarginalen i Q3 var 33% (34%) och bolaget såg under kvartalet effekter från komponentbrist,
råvarupriser och sjukfrånaro. Rörelsekostnader var överlag något högre än vi räknat med, och EBIT uppgick
till 130 mkr mot våra estimat om 177 mkr. Den främsta förklaringen till avvikelsen är dock att vi räknat med
en högre bruttomarginal.

Estimatjusteringar
Vi justerar våra estimat för innevarande år, för att reflektera bl.a. förvärv och avstannad
Rysslandsverksamhet, se detaljer längre ned. Vi värderar fortsatt Systemair med en multipelvärdering som
kombineras med en DCF-modell. Vi ser ett motiverat värde om 94-96 kr per aktie (98-100kr). Vi ser utöver
detta ytterligare potential från förvärv under kommande år, se detaljer längre ned.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 11-03-2022 kl. 10:37: https://docs.penser.se/a/2638/SYSR20220311.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/