09:49:56 Europe / Stockholm
2022-05-13 11:00:00

Finansiellt
Guard presenterade under torsdagen en Q1-rapport som var i linje med våra förväntningar (och den innehöll inga överraskningar). Rörelseresultatet uppgick till -19,1 mkr (-13,3), med ett kassaflöde på -17,5 mkr (-9,6). Kassapositionen vid slutet av det första kvartalet var stabil på drygt 171 mkr (och utgör i dagsläget cirka 50% av dagens värdering på aktiemarknaden). På våra estimat räcker nuvarande kassa genom hela 2023.

Fas II-studien löper som planerat
Det viktigaste beskedet vi fick i dagens rapport är att fas II-studien med ROSgard inom AKI i samband med öppen hjärtkirurgi fortlöper enligt plan. Rekryteringen till studien pågår hittills i Tyskland och Kanada. Under 2022 väntas fler europeiska länder ansluta till studien, samt amerikanska kliniker under det andra halvåret. Vi väntar oss första datapunkten från studien i form av en interimsanalys under Q1 2023.

Inga estimatförändringar, men höjt avkastningkrav
Efter rapporten genomför vi inga estimatförändringar och operativt går allt i den riktning vi önskar. Vi höjer dock vårt avkastningskrav till 17% (16%) för att reflektera det försämrade aktiemarknadsklimatet och i förlängningen möjligheten att resa riskkapital - i synnerhet för icke-vinstgenererande biotechbolag. Vårt nya motiverade värde är 1,9-2,1 kronor per aktie (2,1-2,3).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 13-05-2022 kl. 08:53: https://docs.penser.se/a/2794/GUARD20220513.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/