11:21:44 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-08-21 11:00:00

Inga överraskningar i rapporten
Ascelias rapport för det andra kvartalet innehöll inga överraskningar. Rörelseresultatet kom in på -41,8 mkr (-32,7) och kassaflödet på -42,6 mkr (33,0). Kassan i slutet av perioden uppgick till 70,5 mkr. Bolaget upprepar sin ambition om att återkomma med en ny tidsplan och de ekonomiska konsekvenserna av en ny utläsning av bilderna från SPARKLE-studien under mitten av september.

Vår syn på Ascelia-aktien härifrån
Vi anser att aktien är mycket billig på nuvarande nivåer om nästa utläsning av SPARKLE-studieN skulle visa på goda resultat. Sannolikheten för detta är utmanande att uppskatta. Vår bedömning om att Orviglance har en god effekt kvarstår, men det är de mer studietekniska bitarna – att man faktiskt lyckas visa detta – som är svåra att sätta en sannolikhet på. Vår nuvarande LoA uppgår till 50%. Som vi nämnde i vår föregående analysuppdatering är det viktigt att få höra vilka åtgärder bolaget planerar att ta för att undvika problematiken kopplat till en hög intraläsarvariabilitet vid nästa utläsning.

Upprepar värdering
Efter Q2-rapporten behåller vi vårt motiverade värde om 7–8 kronor per aktie. Aktien har sjunkit mycket kraftigt sedan bolaget gick ut med nyheten om att en ytterligare utläsning krävs, vilket är förståeligt. Vi bedömer att aktien kommer att handlas avvaktande fram till dess att FDA-feedback och planen framåt presenterats.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 18-08-2023 kl. 08:37: https://docs.penser.se/research/3527-A/ace20230821_copy.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/