23:14:11 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-21 10:00:00

Låg försäljning i Q4
Fjolåret avslutades svagare än vad vi hade räknat med och nettoomsättningen minskade till 1,6 mkr (3,9) mot förväntade 8,3 mkr. Bolaget var dock bra på att hålla ned kostnaderna som sjönk till 23,5 mkr (27,3) mot vår förväntan om 29,7 mkr. Våra avvikelser summerar till att EBIT i slutändan var relativt väl i linje med vår prognos, där EBIT i Q4(23) förbättrades till -20,8 mkr (-23,4). Finanserna fortsätter vara under kontroll med en kassa på 88 mkr vid årsskiftet 2023/24, men bolaget låter meddela att de påbörjat ett arbete för att förstärka finanserna för att kunna accelerera kommersialiseringen av Strangvac.

Vi tar ned våra förväntningar
Bolaget genomförde under slutet av förra året ett möte med ledande opinionsbildare inom fältet för att diskutera erfarenheter av vaccination mot kvarka. Därtill har ett antal andra aktiviteter genomförts i Sverige med samma mål, att stärka kunskapen om kvarka och kännedomen om fördelarna med Strangvac. Vi har dock i nuläget svårt att bedöma om och när dessa satsningar kan tänkas ge önskvärda effekter i form av ökad efterfrågan av vaccinet hos hästägare i Sverige och på andra marknader. Mot bakgrund av detta väljer vi att bli mer försiktiga i våra förväntningar på Strangvac och har tagit ned våra prognoser både på kort och lång sikt. Vår nya bedömning är att bolaget kan nå positivt kassaflöde under 2026 (tidigare 2025), men för att nå dit inkluderar vi en kapitalanskaffning om 100 mkr.
 
Nytt värdeintervall
Vår värdering av Intervacc bygger på en DCF-modell med fokus på Strangvac. Vi fortsätter att ha en positiv syn på Strangvac men intar en något mer konservativ hållning till potentialen och räknar nu med att försäljningen kan uppgå till 0,9 mdkr 2030 (tidigare 1,5 mdkr). De nya lägre prognoserna och höjt avkastningskrav är anledning till att vi även tar ned vårt motiverade värderingsintervall till 6-10 kr (26-28).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 21-02-2024 kl. 08:31: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/21/iwacc190224_copy.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/