16:42:06 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-19 10:30:00

Intervjun inledes med att Clemondos VD och CFO berättar om utvecklingen under det fjärde kvartalet och helåret. Ledningens redogörelser följs av en frågestund som innehåller frågor från både aktieanalytiker Hugo Lisjö och bolagets aktieägare. Under frågestunden berättar ledningen mer om bland annat de nya avtalen, hur de ser på framtiden och hur de tänker använda bolagets kassaflöden för fortsatt tillväxt.

Se intervjun på Penser Play: https://youtu.be/TKU-7nyBdMw?si=k9dw4_h0OOIIn2l5
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/