16:25:05 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-08-21 11:00:00

Inbromsning i Q2
Bolaget fortsatte att visa tillväxt under det andra kvartalet, även om takten minskat väsentligt från vad vi varit vana vid att se och vad vi hade hoppats på att få se. Omvärldsklimatet i sektorn verkar ha kommit i kapp Bio-Works, vilket inte syntes i verksamhetsuppdateringen för Q1’23. Det är framför allt i orderingång där detta är tydligt. Den minskade till 4,9 mkr (14,7 mkr) under Q2’23 och för H1’23 uppgick den till 15,9 mkr (22,2 mkr). Kostnaderna var relativt höga under perioden, men väntas gradvis sjunka i takt med att besparingsprogrammen börjar ge effekt, med fullt genomslag i början av 2024.

Mellanår i industrin
Vi har under året fått signaler från industrin om sjunkande efterfrågan, där det handlat om påverkan av en svag utveckling på finansmarknaderna samt överinvesteringar under covid-19-pandemi-åren. Det finns vissa positiva tecken på en viss ljusning i USA, där några av de större aktörerna antyder en förväntan om stabilisering senare i år. Den underliggande efterfrågan finns där och det är starka trender som talar för bra långsiktig utveckling i produktion av biologiska läkemedel. Vi förväntar oss dock ingen v-formad vändning uppåt, utan anser att det mest troliga scenariot är att vi kommer att se en gradvis förbättring i efterfrågan från och med nästa år.

Lägre prognoser
Vi intar en mer försiktig syn på vad vi förväntar oss från bolaget i år, men även att marknadsutmaningarna kan komma att hålla i sig in i nästa år och påverka inledningen av 2024. Den snabbt sjunkande orderingången gör att vi känner en ökad osäkerhet kring våra prognoser och är anledningen till att vi höjer vårt avkastningskrav. Förändringarna är anledning till att vi justerar ned vårt motiverade värde till 19–20 kr per aktie (25–26 kr).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 21-08-2023 kl. 08:34: https://docs.penser.se/research/3524-A/biowks2q23.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/