00:39:44 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-06-20 11:00:00

Sommarens höjdpunkt i biotech-Sverige
Sommarens stora händelse på den svenska biotechscenen är resultaten från SPARKLE-studien med Ascelias leverspecifika kontrastmedel Orviglance. Orviglance adresserar specifikt patienter med nedsatt njurfunktion, en patientgrupp som ej kan använda dagens tillgängliga kontrastmedel. Baserat på resultat från tidigare studier och en fördelaktig studiedesign bedömer vi sannolikheten för positiva resultat, som kan ligga till grund för en marknadsansökan, till 90%. Går allt enligt plan kan Orviglance nå marknad H2 2024/H1 2025.

Gynnsam studiedesign
SPARKLE-studien är en registreringsgrundande fas III-studie som inkluderar 85 patienter med misstänkta och/eller bekräftade fokala leverlesioner. Designen är i princip identisk med en tidigare genomförd studie med 20 patienter (re-read-studien) som visade på en statistiskt signifikant förbättring på det primära effektmåttet. Med det tydligt större patientunderlaget anser vi att SPARKLE-studien har goda förutsättningar att lyckas.

Första produkten på marknad
Vid ett godkännande blir Orviglance det första kontrastmedlet på marknad för denna nischade patientgrupp, vilket representerar en marknad värd upp till USD 600m årligen i USA, Europa och Japan. Ascelia planerar att kommersialisera Orviglance själva i USA, men kommer söka partner för övriga regioner. Positiva data i SPARKLE-studien kommer givetvis öka attraktionskraften och vi bedömer att potentiella partneravtal kommer utgöra viktiga triggers för aktiekursen på medellång sikt.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 20-06-2023 kl. 08:32: https://docs.penser.se/research/2338-A/ace_preview.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/