19:50:44 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-26 10:00:00

Står väl rustade för fullt fokus på tillväxt under 2024
2023 var ett år då SaveLends verksamhet sattes på prov. Sedan bolaget grundades för 10 år sen har sparformen bevisat att den kan leverera stabil avkastning i en lågräntemiljö. Under 2023 steg räntorna hastigt och sparstrategierna sattes på prov. Strategierna har visat sig vara robusta och fortsatt att avkasta som förväntat, trots att marknaden ändrat karaktär. 2023 har även innefattat flera stora strategiska beslut. Det främsta beslutet har varit att fokusera mer på kärnverksamheten och det som bolaget är bra på. Besluten har lett till att de avslutat verksamheter utanför Sverige och Finland, minskat risken i balansräkningen, samt fokuserat på att utveckla sparerbjudandet. Det är tydligt att bolaget under det fjärde kvartalet tar kostnader för att avsluta projekt och vänder blad för att gå in i 2024 starkare och med fullt fokus framåt.

Vi räknar med att bolaget når positivt resultat i Q2’24
Omsättningen för 2023 var något lägre än vi räknat med. I våra prognoser hade vi räknat med att fler projekt skulle lanserats än vad som blev utfallet. Till följd av att bolaget avslutar verksamheter utomlands sänker vi tillväxttakten för 2024. Vi hade räknat med att dessa skulle komma igång lite smått under året. Vad vi förstått ska den nya sparprodukten ”Fasträntekonto” lanseras under inledningen av 2024. Vi räknar med lansering under Q2 och att de lite större inflödena kommer igång under Q3. Således räknar vi med att tillväxten främst tar fart under H2. Bolaget kommunicerar att de förväntar sig att leverera positivt resultat under första halvan av 2024. Vi ser också detta som möjligt. En del av engångskostnaderna under Q4’23 leder till kostnadsbesparingar framgent och adderar bolaget några miljoner till i omsättning kommer resultatet bli positivt.
 
Attraktivt värderat, trots att vi justerar ned vårt motiverade värde till 11,5-12,5 kr per aktie (12-13)
Förändringarna som omgärdat företaget har lett till osäkerhet om hur det utvecklas, vilket återspeglas i kursutvecklingen. Bolaget gick från att vara ett utpekat tillväxtbolag till att i fjol ha genomfört omstruktureringar och skiftat fokus till lönsamhet. Förändringarna är nu genomförda och bolaget står stadigare när de med ökat fokus på tillväxt går in i 2024. I och med att det krävs relativt lite för att nå lönsamhet anser vi aktien vara attraktivt värderad. Sedan senaste uppdateringen har värderingen på jämförelsebolagen i Billecta stigit, varpå värdet vi ser i Billecta överstiger hela dagens värdering.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 26-02-2024 kl. 08:31: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/26/yield_20240226.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/