16:17:12 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-19 10:00:00

Tillväxttakten ökade i Q4
Fjolåret var ett genombrottsår för Senzime och rapporten för Q4(23) var ännu ett kvitto på det. Tillväxttakten fortsatte att stärkas Q/Q och steg till 138% Y/Y. Nettoomsättningen landade på 10,9 mkr (4,6), något under vår förväntan men på en nivå som ger stöd för det långsiktiga caset. Den snabba ökningen i volymerna under 2023 slår igenom på bruttomarginalen som förbättrades till 71,7% (67,8) under kvartalet. Vi ser utrymme för ytterligare förbättringar framöver. Rörelsekostnaderna hamnade över vår prognos. Avvikelsen handlade dock huvudsakligen om omvärdering av balansposter med 6,5 mkr (växelkursdrivet), vilket vi inte hade fångat i vår prognos och justerat vi för det var avvikelsen mindre än 3%.

Högt tempo väntas även under 2024
I samtal med ledningen får vi en positiv bild av efterfrågeläget och att den goda orderingången som vi såg under framför allt H2(23) håller i sig in i 2024. En annan viktig drivkraft för fortsatt ökad försäljning och att kunna nå våra prognoser är att få upp nyttjandegraden i den installerade instrumentbasen. Här pekade pilarna återigen i rätt riktning i Q4(23), vilket ger stöd för att instrumenten faktiskt kommer in i de vardagliga rutinerna. Vi fortsätter hålla fast vid uppfattningen att Senzime kommer att växa snabbt de närmaste kvartalen utan att signifikant behöva släppa på kostnadsbromsen och därmed leverera en gradvis resultatförbättring igenom 2024. Finansiellt är läget stabilt med över 150 mkr i kassan vid utgången av 2023.
 
Vi skruvar ned förväntningarna något
Vi har efter rapporten justerat ned våra prognoser något, men räknar fortsatt med att Senzime kommer kunna visa stark tillväxt under många år framåt, drivet av ett teknikskifte inom sjukvården i Europa och USA. Bolaget är välpositionerat för att dra nytta av denna utveckling. Det mest betydelsefulla för aktien i närtid anser vi är ett nyhetsflöde som underbygger tillväxtcaset, såsom nya vunna ordrar.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 19-02-2024 kl. 08:31: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/19/sezi240215.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/