07:36:29 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-04-28 11:00:00

Starkaste första kvartalet i historien
Orderingången i första kvartalet uppgick till 57,7 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 6% där 11% är drivet av valuta. Siffran är en av de starkaste orderingångarna sedan börsnoteringen. Nettoomsättningen uppgick till 64,9 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 22,4% y/y där 5,8% är drivet av valuta och 1% förvärvad. Försäljningen i kvartalet var precis som orderingången en av de högsta i bolagets historia. EBITDA i kvartalet uppgick till 7,3 mkr, vilket motsvarar en marginal om 11,2%. Detta är första gången bolaget är lönsamt i ett första kvartal. Lönsamheten kommer från en stark bruttomarginal om 85,6%, men även för att man nu börjar se de skalfördelar vi lyft i tidigare analyser.

Återkommande intäkter sänker volatiliteten och bäddar för multipelexpansion
Tillväxten på 93% y/y i ARR (annual recurring revenue) understryker en förflyttning mot lägre volatilitet i intäkterna vilket vi anser kan driva en multipelexpansion. Enligt vår bedömning är de enskilt viktigaste komponenterna för Mentice utveckling i orderboken och orderingången. Mentice avslutar Q1 med en orderbok som är i linje med vad som krävs för att nå våra estimat för helåret. Vi bedömer således att man kommer fortsätta kunna visa en marginalexpansion kommande kvartal och år vilket gör att man närmar sig övriga peers i sektorn värderingsmässigt. Vidare anser vi att Mentice teknologi möjliggör en hög långsiktig tillväxt, speciellt med tanke på exponeringen mot den framväxande robotkirurgin inom endovaskulär kirurgi.
 
En rapport som bekräftar vår tes om bolaget
Trots den starka inledningen av året gör vi endast marginella förändringar i våra estimat för prognosperioden. Vi bedömer att Q1 validerar vår tes från tidigare analyser om att bolaget har potential att leverera en kombination av god lönsamhet och tillväxt samtidigt som volatiliteten sjunker i intjäningen vilket vi anser borde driva en multipelexpansion.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 28-04-2023 kl. 07:11: https://docs.penser.se/a/3663/MNTCQ1.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/