01:33:33 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-12-05 11:00:00

Distributions segmentet fortsätter att leverera
Omsättningen för perioden uppgick till EUR 22,2m (23,2) vilket innebär en förändring om -4,2%. Distributionssegmentet fortsätter att växa och visar god lönsamhet med en bruttomarginal på 22,2% (31,3%). Bruttomarginalen är lägre än föregående år och är i den lägre delen av spannet, 20–30%, där vi förväntar oss att den ska vara. Own brands har haft ett tuffare kvartal och uppvisar en minskande omsättning, -44%. Segmentet tyngdes av utvecklingen inom Health and Wellness kategorin. Det positiva för segmentet är att det uppvisar en positiv bruttomarginal. STRAX EBIT för perioden uppgick till EUR 1 011k vilket var över våra förväntningar.

Ny strategi för att säkra framtiden
I rapporten tydliggjorde ledningen sin strategi för att vända utvecklingen. Strategin är i teorin ganska enkel, allokera energi och kapital på de lönsamma affärerna och avyttra eller avsluta de för stunden mindre lönsamma. I praktiken innebär detta att STRAX avslutar sin e-handelssatsning som har varit förlustbringande, samt att de avyttrar de varumärken som inte passar in i STRAX portfolio. Bolaget är i förhandlingar och förväntar sig att försäljningarna sker under Q4’22 och Q1’23. Avyttringarna förväntas inte generera en stor vinst, men inte heller förlust.
 
Estimatförändringar
Det finns stora frågetecken som måste rätas ut i närtid och bolaget arbetar för fullt med att genomföra detta. Vi bedömer skuldsättningen som hög och det egna kapitalet riskerar att bli för lågt. Eftersom Q4 är STRAX säsongsmässigt starka kvartal ser vi inget akut problem, men vi ser det som viktigt att avyttringarna går i lås under slutet av 2022 och början av 2023. På grund av de stora förändringar som ska ske i närtid i bolaget genomför vi inga större förändringar i våra prognoser. Vi kommer att efterhand, när läget klarnar, återkomma med uppdaterade prognoser.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 05-12-2022 kl. 09:12: https://docs.penser.se/a/3361/STRAX_Q3_Strategiskifte.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/