02:29:09 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-03-01 11:00:00

Rapportkommentar Q4
OssDsign släppte under förra veckan sin rapport för det fjärde kvartalet. Försäljningen för kvartalet kom in
på 9,2 mkr, med ett rörelseresultat om -24,3 mkr. På helårsbasis var siffrorna i linje med våra estimat med
en försäljning om 31,7 mkr (EPB: 31,0) och rörelseresultat om -89,3 mkr (EPB: -84,0).

Coronaeffekter hämmar försäljning på kort sikt
I Q4 slog OssDsign försäljningsrekord för tredje kvartalet i rad, trots en hämmande effekt på antalet elektiva
kirurger. Vi bedömer att det finns en betydande latent efterfrågan på OssDsigns produkter som kommer
blomstra ut i takt med att aktiviteten på sjukhusen ökar. Vi bedömer att Q1 kan bli något svagt, men att
resten av 2022 kommer att bjuda på en stark tillväxt.

Sänker motiverat värde - fortsatt positiv syn
Vi höjer vårt avkastningskrav för OssDsign till 14% (13%) för att reflektera aktiemarknadens hårdare
bedömning av bolag som ännu inte nått lönsamhet. Vi vill poängtera att vi ser en fortsatt god uppsida och att
en EV/S-multipel på 3,4x för 2022e ser aptitligt ut för ett tillväxtbolag som OssDsign. Vårt nya fundamentala
motiverade värde uppgår till 15-16 kronor (18-19) per aktie.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 01-03-2022 kl. 08:40: https://docs.penser.se/a/2605/Ossd20220301.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/