21:15:03 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-19 10:00:00

Agency i linje med guidning och höga ambitioner i World TOURN
Agency-intäkterna i Q4 (15 mkr) var i linje med vad Tourn indikerade i samband med Q3-rapporten. Nagato minskar dock 20% y/y, vilket avviker från indikationerna från Q3, men förklaras till stor del av valutaeffekter från USD/SEK. Total omsättning för Tourn i Q4 uppgick till 30 mkr (43 mkr). Intjäningen i Agency var i linje med våra förväntningar, samtidigt som vi hade något högre förväntningar på utvecklingen inom Nagato. I rapporten kommunicerar Tourn att World TOURN, som skapades som ett joint venture tillsammans med Atlantic Swiss, har starka tillväxtplaner med mål att utgöra 30-40% av Tourns intäkter för 2025.

Marginalexpansion på bruttonivå drivet av Nagato
Även om omsättningen i NAGATO backar y/y, ser vi fortsatta effekter av de nykundsförvärv som Tourn bedrivit främst 2021-23, som bidrar till att dämpa nedgången i segmentet. Tourn kommunicerar även att flera av avtalen med några av de kunder man förvärvade tidigt under denna period har börjat löpa ut, vilket har en marginalförstärkande effekt inom segmentet. Detta är enligt vår bedömning bidragande till att bruttomarginalen i Q4 uppgick till 19% (17%). Givet den höga takt som Tourn hade i nykundsförvärvandet under 2021-22, ser vi goda möjligheter för fortsatt marginalexpansion under 2024 drivet av samma faktorer.
 
I väntan på en återhämtning inom Agency-marknaden
Vi justerar våra prognoser för att reflektera valutaeffekterna inom NAGATO, samtidigt som vi ser något sval inledning på annonsmarknaden inom Agency. Vi gör tills vidare inga justeringar baserat på produktlanseringarna inom World Tourn, men ser stor potential inom samarbetet. Vi ser ett nytt motiverat värde om 12-14 kr per aktie (14-16 kr).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 19-02-2024 kl. 08:31: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/19/tournq4.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/