16:17:40 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-10-16 11:00:00

Försening i ConfIdes-studien
Hansa kom under förra veckan med en bolagsuppdatering. En av de viktigaste punkterna i pressmeddelandet var att fas III-studien ConfIdes, som utvärderar imlifidase inom njurtransplantation i USA, beräknas att bli försenad med cirka sex månader. En ansökan om marknadsgodkännande förväntas nu kunna lämnas in under 2025 och vi bedömer därmed att en lansering kan ske under 2026.

Försäljningssiffror för Q3
Hansa meddelade även försäljningssiffror för det tredje kvartalet. Nettoomsättningen kom in på 22,8 mkr, varav försäljning av imlifidase i Europa stod för 16,5 mkr. Det här var kraftigt under våra estimat samt konsensus bland analytiker. Den primära anledningen till att försäljningen inte tog fart i kvartalet var enligt bolaget att Eurotransplants pilotprogram (som ska driva tillväxt) inte kommit i gång under juli som tidigare estimerat. Enligt oss är det nu kritiskt att vi ser en stark försäljningstillväxt i Q4 för att ledningens förtroende ska upprätthållas.
 
Högre avkastningskrav – sänkt värdering
Vi anser fortsatt att det fundamentala värdet i bolaget överstiger dagens värdering på aktiemarknaden, men bedömer samtidigt att aktien, trots flertalet spännande triggers under Q4, kan få svårt att prestera i närtid. För en långvarig trendvändning i aktien krävs enligt vår mening: 1) avklarad kapitalanskaffning och 2) att försäljningen i EU tar fart.
Vi behåller fortsatt samma värderingsmetodik för Hansa (riskjusterad DCF), men höjer WACC till 20% (13%) för att reflektera det kraftigt ökade avkastningskravet i marknaden för olönsamma biotechbolag som Hansa. Vårt nya motiverade värde är 50–52 kr per aktie (190–200).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 16-10-2023 kl. 08:31: https://docs.penser.se/research/4417-C/hnsa20231016.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/