09:39:14 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-12-07 09:35:00

Högkvalitativt tillväxtbolag…
Vi initierar på MilDef, Nordens ledande aktör av taktisk IT till försvar och kritisk infrastruktur, med ett motiverat värde på 94–96 kr per aktie. Vi ser potential om ytterligare ca 24 kr per aktie om bolaget använder framtida kassaflöden (efter utdelning) för förvärv. MilDef har som uttalad strategi att genomföra förvärv för att komplettera produktutbudet, intäktssynergier samt för att accelerera på nya marknader.

…som ger möjlighet att ta del av Försvarsmaktens digitala omställning
Vi bedömer att marknaden för Taktisk IT kommer accelerera framöver, i takt med att försvarsanslagen ökar och fokus vrids mot modernisering av utrustningen. Digitaliseringen av svenska Försvarsmakten är del av försvarets strategiska inriktning sedan ca ett år. Dessutom har medlemsländerna i NATO kommit överens om att 20% av medlemmarnas försvarsanslag ska öronmärkas för ny utrustning, vilket har aktualiserats av den ökade geopolitiska oron. I augusti justerade MilDef sitt finansiella mål för årlig tillväxt över tid, inklusive förvärv, från 15% till 25%, vilket är en stark indikation om att marknadens acceleration har materialiserats
 
23% EBITDA CAGR ger starka kassaflöden
MilDef har ett EBITDA-marginalmål på 10% men vi ser potential för dem att slå målet. Marginalexpansionen drivs främst av att avropen på ramavtalen inte är lika personalintensiva som införsäljningen samt att produktmixen skiftar mot egna produkter och högre andel mjukvara. Historiskt har kassaflödet korrelerat väl med resultatet och med ca 23% EBITDA-CAGR de kommande 4 åren ser vi goda kassaflöden framöver.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 07-12-2022 kl. 08:59: https://docs.penser.se/a/3368/MilDef_Var_med_pa_totalforsvarets_digitaliseringsresa.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/