12:39:34 Europe / Stockholm
2021-11-19 11:30:00

Säsongseffekter spökar
Försäljningen i Q3 uppgick till 43,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 116%. Den organiska tillväxten uppgick till 15%. Det var under våra estimat då vi underskattat säsongseffekten inom padel. Prenumerationsintäkter inom B2C växte med 30% y/y. B2B-intäkterna uppgick till 19,2 mkr, motsvarande en organisk tillväxt om 51%. EBITDA uppgick till 6,6 mkr vilket var under våra estimat till följd av säsongseffekter.

Kalibrerar estimaten
På innevarande år justerar vi våra estimat för att reflektera ett svagare Q3 än väntat. Det handlar huvudsakligen om en justering för kalendereffekter. Q4 har inletts starkt och inom padel är bokningsläget 113% högre i oktober än i juli. Kommande år gör vi marginella estimatförändringar då vi nu har en bättre bild av kostnadsbasen framöver. Försäljningsestimaten sjunker således med 7% 2022 och 2% 2023.

Bibehåller motiverat värde
Trots att vi kortsiktigt underskattat säsongsvariationerna i bolaget är vårt långsiktiga case i bolaget intakt. Vi bibehåller således vårt motiverade värde om 61–63 kr. Vi ser fortsatta triggers i närtid givet att bolaget fortsätter att konsolidera den svenska padelmarknaden.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 19-11-2021 kl. 08:54 https://docs.penser.se/a/2412/ESMG20211119.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/