15:55:35 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-16 10:00:00

Utmanande år för Waystream
2023 blev ett utmanande år för Waystream. Intäkterna i Q4’23 minskade med 59% och för helåret 2023 med 25%. EBIT fortsatte att utvecklas svagt under 2023 och landade på -4,5m Q4’23. En besvärlig situation med makroekonomisk motvind från högre räntor, som sätter press på såväl den byggrelaterad efterfrågan som den konsumentdrivna. Stora beställningar under tiden med komponentbrist har medfört stora överlager i hela värdekedjan, vilket har lett till lagerneddragningar hos kunder. En låg efterfrågan och stora inleveranser har också ökat varulagret från 15% av omsättningen i 2022 till 60% i 2023.

Lägre prognoser från fortsatt låg investeringsvilja och makroekonomisk motvind
Vi sänker våra prognoser markant för 2024 och skjuter därmed på återhämtningen för utrustning för accessnäten ytterligare ett år, till 2025. Den makroekonomiska motvinden för bolaget fortsätter på flera plan. Teleoperatörerna, en stor framtida potentiell kundgrupp, har utmaningar med höga räntor, vilket fördyrar investeringar i allmänhet. Tyskland, en av bolagets viktigaste expansionsmarknader förutom den nordiska teleoperatörsmarknaden, utvecklas generellt svagt. Samtidigt är utbytesbehovet av utrustning betydande och bolaget har tecknat flera ramavtal med teleoperatörer, senast Telenor, vilket bör ge en god återhämtning i 2025.
 
Nytt motiverat värde på 28-41 per aktie baserat på värdeskapande
Vi justerar vårt motiverade värde och använder en modell baserad på värdeskapande, som vi definierar som snittet av försäljningstillväxt adderat med snittet av EBITDA-marginalen, båda baserat på perioden 2024e-2026e. Enligt denna metod uppgår värdeskapandet till 41% för Waystream. Bolag med liknade värdeskapande handlas på en EV/S på 1,4x, vilket vi använder för den lägre delen av vårt värderingsintervall, 28 kr per aktie. För den övre nivån på vårt värderingsintervall antar vi att bolaget når sin finansiella målsättning om en EBIT-marginal på 15-20% i 2025e, att jämföra med vår prognos för 2025e på 13,7%. Vi åsätter då aktien en EV/S på 2x, då det är rimligt att se en återgång till de värderingsnivåer som varade när lönsamheten var i linje med målsättningen. Sammantaget ger detta ett värde på 41 kr per aktie, vilket utgör den övre delen av vårt värderingsintervall.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 16-02-2024 kl. 08:37: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/16/waystream_q4_23.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/