19:59:06 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-04-23 11:30:00

Fallande ARR med hög tillströmning av nya kunder
Med efterhängande covid-effekter fortsatte ARR att falla i Q1. Även om de minskar har effekterna från pandemin hållit i sig längre än väntat. Kundtillväxten fortsätter samtidigt i en hög takt – bolaget rekryterade 16 nya kunder under kvartalet. I linje med den nya strategin är storleken på de nya kundkontrakten lägre än historiskt, men har mycket god tillväxtpotential. Ofta har de nya kunderna redan en etablerad tillväxtplan när de tecknar det initiala avtalet. Flera av de kunder som tecknades under 2023 har redan valt att öka antalet licenser, vilket indikerar att den antagna strategin är rätt.

Kostnaderna fortsätter falla
Kostnaderna fortsätter vidare att falla och rörelsekostnaderna var de lägsta sedan 2020. De operativa kostnaderna är ned med mer än 50% y/y och kommer fortsätta falla under året med målet att nå kassaflödespositivitet i slutet av 2024. Vi prognostiserar positivt EBITDA 2025
 
Kassan räcker till mitten av maj
Kassan var 1,0 mkr i slutet av Q1 och det egna kapitalet var 2,1 mkr, medan rörelsens kassaflöde, minus investeringarna, var strax under noll. 12 april meddelade bolaget att det befintliga rörelsekapitalet beräknas räcka till mitten av maj och att styrelsen arbetar för att säkerställa verksamhetens fortsatta rörelsekapitalbehov genom upptagande av lån och/eller emission. Nyheter om detta är nästa trigger i aktien. Med en ARR som var lägre än vad vi hade hoppats, sänker vi våra intäktsestimat med 6-9% för 2024e-2026e. Då bolaget arbetar för att säkerställa finansieringen pausar vi värderingen av aktien. Vi avvaktar utfallet av det arbetet innan vi åter bedömer ett motiverat värde för aktien.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 23-04-2024 kl. 09:30: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/04/23/xmr_q1_2024.pdf
Detta är en betald analys från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/