22:44:21 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-08-31 10:15:00

Aktieanalytiker Maria Karlsson Osipova intervjuar Modus Therapeutics VD John Öhd om hur den långsiktiga bilden ser ut för bolaget - om potentialen för sevuparin inom sepsis och inom anemi relaterad till kroniska njursjukdomar. Vi tog upp bevakning på bolaget i juni, läs hela initieringsanalysen här: https://docs.penser.se/research/2209-A/modus20230612.pdf

Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play: https://youtu.be/eqUoh93GLX0?si=rGBjIIoIpeIG_J06
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://future.penser.se/