16:02:29 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-08-21 11:00:00

Finanserna i linje med förväntan
Abliva publicerade under fredagen sin rapport för det andra kvartalet. Rörelseresultatet kom in på -21,3 mkr (-18,3) och det operativa kassaflödet på 4,2 mkr (-25,8). Det här var i linje med våra förväntningar och kassapositionen är fortsatt god på cirka 105 mkr. Vi genomför inga estimatjusteringar efter Q2-rapporten.

Patientrekrytering fortsatt i fokus
Fokus under det andra kvartalet har legat på patientrekryteringen till FALCON-studien med KL1333. Första patienten doserades under juni och bolagets första delmål är nu att rekrytera 40 patienter som grund för interimutläsningen under nästa år. Bolaget har även deltagit i konferenser kopplade till mitokondriella sjukdomar och för första gången presenterat sitt FDA-validerade frågeformulär som används som ett av två primära effektmått i FALCON-studien.

Uppdaterad tidslinje för FALCON-studien
Vi noterar att Abliva uppdaterat sin tidslinje för interimdata från den pågående FALCON-studien med KL1333, vilket nu väntas under mitten av 2024 (tidigare H1 2024). Det här öppnar potentiellt upp för data under tidigt Q3. Den här justeringen är inget som påverkar vår syn på värdet i bolaget, men det kan sannolikt förlänga tiden till dess att vi ser ett tilltagande intresse i aktien.

Läs den fullständiga uppdateringen, publicerad 21-08-2023 kl. 08:36: https://docs.penser.se/research/3526-A/abliva20230821.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://future.penser.se/