11:24:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-20 15-6 2023
2023-08-21 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Ordinarie utdelning PHARM 0.00 SEK
2023-05-24 Årsstämma 2023
2023-05-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning PHARM 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Pharmiva är verksamt inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserat inom utveckling av produkter med fokus på kvinnohälsa. Produktportföljen inkluderar exempelvis receptfria behandlingar mot bakteriell vaginos. Bolaget bedriver även kliniska studier. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2023-08-21 10:49:00

Extra bolagsstämma i Pharmiva AB (publ), org. nr 559007-0958 (”Pharmiva”), har idag hållits i Lund.

Den extra bolagsstämman i Pharmiva beslutade idag, med erforderlig majoritet, att godkänna den fusionsplan som styrelserna för Pharmiva AB och Peptonic Medical AB gemensamt antog den 7 juli 2023. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 17 juli 2023 och kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 19 juli 2023. Enligt fusionsplanen genomförs samgående genom en aktiebolagsrättslig fusion varpå Pharmiva som överlåtande bolag absorberas in i Peptonic Medical AB som övertagande bolag. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under fjärde kvartalet 2023.

Pharmiva AB (publ)
Styrelsen