07:14:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-15 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning PHARM 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Pharmiva är verksamma inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av produkter med fokus på kvinnohälsa. Produktportföljen inkluderar exempelvis receptfria behandlingar mot bakteriell vaginos. Bolaget bedriver även kliniska studier. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2022-10-11 17:25:00

Pharmiva AB:s (”Pharmiva” eller ”Bolagets”) företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 26 september 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 14 oktober 2022 och stoppdag är den 18 oktober 2022.

Pharmiva genomförde en företrädesemission av aktier under perioden 12 september 2022 – 26 september 2022 som tillförde Bolaget cirka 9,9 MSEK, före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen nyemitterades 5 489 648 aktier. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 14 oktober 2022 och stoppdag är den 18 oktober 2022. Aktierna beräknas distribueras till VP-konto/depå den 20 oktober 2022.

Parallellt med företrädesemissionen har Pharmiva genomfört en riktad emission av aktier till en begränsad krets av befintliga aktieägare och utvalda professionella investerare som har ett långsiktigt intresse i Bolaget. Genom den riktade emissionen nyemitterades 3 651 831 nya aktier.

Efter registreringen av företrädesemissionen och den riktade emissionen på Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Pharmiva till 17 375 951 aktier. Aktiekapitalet uppgår efter registreringen till cirka 2 085 114,12 SEK.

Rådgivare
I samband med kapitalanskaffningen har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se