10:50:22 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-20 15-6 2023
2023-08-21 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Ordinarie utdelning PHARM 0.00 SEK
2023-05-24 Årsstämma 2023
2023-05-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning PHARM 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Pharmiva är verksamt inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserat inom utveckling av produkter med fokus på kvinnohälsa. Produktportföljen inkluderar exempelvis receptfria behandlingar mot bakteriell vaginos. Bolaget bedriver även kliniska studier. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2023-10-12 08:40:00

Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva”) informerar härmed om en preliminär tidplan avseende fusionen med PEPTONIC medical AB (”Peptonic”). Fusionen förväntas slutföras under vecka 48 2023.

Den 21 augusti godkände extra bolagsstämma i Pharmiva den av styrelserna antagna fusionsplanen. Tillstånd att verkställa fusionen förväntas erhållas av Bolagsverket den 10 november 2023. Sammanslagningen av Peptonic och Pharmiva genomförs när Bolagsverket registrerar fusionen och Pharmiva upplöses, vilket förväntas ske vecka 47 2023. Se preliminär tidplan nedan.

Preliminär tidplan:

10 november 2023
Bolagsverket ger tillstånd att verkställa fusionsplanen.

17 november 2023
Peptonic ansöker om registrering av fusionen hos Bolagsverket.

Sista dag för handel i Pharmivas aktie.

21 november 2023
Bolagsverket registrerar fusionen.

Pharmiva upplöses.

27 november 2023
Upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i Peptonic på Spotlight Stock Market.

Pharmivas aktieägare erhåller aktier i Peptonic, dvs. fusionsvederlaget.

Mindre förändringar av tidplanen kan förekomma, bl.a. beroende på handläggningstid hos Bolagsverket.