17:41:59 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Promore Pharma är ett svenskt biofarmaceutiskt bolag. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla peptidbaserade läkemedel, vilket innefattar behandling utav sårvård. Produkterna kan exempelvis användas vid behandling utav senreparation, venösa bensår, diabetesfotsår, samt övriga kroniska sår. Bolaget grundades år 2002 och har sitt huvudkontor i Solna.

Kalender

2022-11-29 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning PROMO 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Ordinarie utdelning PROMO 0.00 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-27 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-24 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning PROMO 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-22 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Ordinarie utdelning PROMO 0.00 SEK
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning PROMO 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2022-02-16 09:55:00

STOCKHOLM, 16 februari 2022 -- Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelar att den första försökspersonen har inkluderats i bolagets fas II-studie (PHSU05) med bolagets läkemedelskandidat ensereptide för prevention av ärrbildning på hud.

I enlighet med den tidsplan som bolaget presenterade i samband med nyemissionen våren 2021, har nu den första patienten inkluderas i studien (PHSU05). Studien är en dubbel-blind, randomiserad fas II pilotstudie med målet att utvärdera ensereptide avseende (i) lokal tolerans, (ii) applikationsprocessen för försöksläkemedlet, samt (iii) preliminär effekt rörande ärrprevention efter experimentellt inducerade sår hos friska frivilliga. Studien bedrivs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och målet är att inkludera 24 försökspersoner. Behandling med ensereptide eller placebo sker vid ett enda tillfälle, i samband med det kirurgiska ingreppet, och försökspersonerna följs sedan under ca 13 veckor. Vid det sista klinikbesöket insamlas biopsier som sedan kommer att utvärderas med avancerade histologiska metoder under hösten 2022. Slutlig studierapport med resultat från studien väntas vintern 2022/2023.

”Jag är mycket glad att den första patienten rekryterats i PHSU05-studien” säger Professor Margit Mahlapuu, FoU chef för Promore Pharma. “Behovet att utveckla nya strategier och behandlingar som motverkar ärrbildning är mycket angeläget,” fortsatte hon


Bolagets ensereptide-program fokuseras för närvarande på prevention av ärr i huden i samband med kirurgi eller trauma, men det finns även potential att utveckla produkten för andra medicinska applikationer som prevention av sammanväxning efter hand- och ryggradskirurgi.

Ärr uppkommer efter praktiskt taget alla typer av skador i huden. Även om ärr många gånger kan betraktas som triviala, kan dock en stor andel av dessa vara vanställande och estetiskt besvärande, och de kan även skapa klåda, strävhet, sömnproblem, ångest, depression och inverka negativt på aktiviteter i det dagliga livet.

“Detta är ett viktigt delsteg i vårt långsiktiga mål att utveckla ett nytt produktkoncept för att förebygga uppkomsten av post-kirurgiska och post-traumatiska ärr på huden. Denna milstolpe ligger helt i linje med vår verksamhetsplan i ensereptide-projektet, trots utmaningarna med att bedriva kliniska prövningar under covid-19-pandemin”, säger Jonas Ekblom, vd för Promore Pharma.


Världsmarknaden för produkter avsedda för behandling av ärr, inklusive laserbehandling, ärr-revision och egenvårdsprodukter, uppgår till USD 25 miljarder med en årlig tillväxt om ca 10%, enligt oberoende bedömningar. Idag finns inga förskrivningsläkemedel för sårprevention.