23:21:06 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-08 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2019-04-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-16 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-18 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2016-05-17 Årsstämma 2016
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2015-05-11 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2014-05-05 Årsstämma 2014
2014-02-22 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
ProstaLund är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning, utveckling och vidare behandling av prostataförstoring (BPH). Via bolagets CoreTherm ges värmebehandling av godartad prostataförstoring, utan behov av ett kirurgiskt ingrepp. Visionen är att erbjuda alternativa lösningar gentemot traditionella tillvägagångssätt. Bolaget grundades ursprungligen under 1991 och har verksamhet på global nivå, med huvudkontoret i Lund.
2022-10-07 11:31:00

Idag, på Urologidagarna i Malmö, presenterade Dr Fredrik Stenmark resultat från en registerstudie som utvärderat risken att drabbas av prostatacancer och prostatacancerspecifik dödlighet för patienter med BPH som behandlats med värmebehandling (TUMT) eller operation (TURP). Äldre män med godartad prostataförstoring kan ha betydligt lägre risk att drabbas av såväl prostatacancer som prostatacancer-specifik dödlighet om de blir värmebehandlade, TUMT, i stället för opererade med TUR-P.

En forskargrupp bestående av Professor Daniel Altman, Professor Jan-Erik Damber, Professor Anders Bjartell tillsammans med de disputerade urologerna Dr Caroline Elmér, Dr Björn Zackrisson, Dr Sonny Schelin och Dr Fredrik Stenmark har genomfört en nationell registerstudie och konkluderar att bland äldre män med BPH kan TUMT minska risken för prostatacancer och relaterad död jämfört med TURP. Forskargruppens studieresultat visar att det finns signifikant större risker med TURP jämfört med TUMT både vad gäller prostatacancer-diagnos och prostatacancer-specifik dödlighet i efterförloppet. TUMT står för TransUretral MikrovågsTerapi och är den medicinska benämningen på grundmetodiken i ProstaLunds vidareutvecklade behandlingsmetod CoreTherm® Concept. TURP står för TransUretral Resektion av Prostata och brukar allmänt kallas för hyvlingsoperation.

I ProstaLunds tidigare kommunicerade registerdata från 2021 fick drygt 8 % av alla som opererats med TURP prostatacancerdiagnos inom 30 dagar och i denna grupp var den prostatacancer-specifika dödligheten som störst. Stenmark refererade idag också till en nyligen publicerad dansk registerstudie (Hilscher et al, 2022) där dessa resultat var i linje med ProstaLunds registerdata. 16 % av de ca 50.000 danska patienter som opererats med TURP fick prostatacancer-diagnos i samband med att vävnadsprovet från operationen analyserats. Och den prostatacancer-specifika dödligheten för alla som opererats med TURP var i den studien 14 %.

Upplägget i den svenska forskargruppens nya studie skiljer sig en del från den registerdata som ProstaLund kommunicerade för ett och ett halvt år sedan. Den nya studien har använt Socialstyrelsens diagnosregister, åtgärdsregister, dödsorsaksregister samt cancerregister som källor. Alla män som har genomgått antingen TURP eller TUMT från 1 januari 1999 till och med 31 december 2019 i Sverige är inkluderade i den nya studien. Forskargruppen har dessutom, exkluderat alla patienter som fått prostatacancerdiagnos inom ett år från åtgärd.

Trots denna vetenskapligt motiverade studie-design för att undvika bias, är risken för såväl diagnos som dödlighet i prostatacancer lägre efter TUMT än efter TURP enligt den data som Stenmark presenterade idag. – 4,6 % (216 av 4.686) av de som behandlats med TUMT och 6,1 % (4.574 av 74.527) av de som opererats med TURP har fått en prostatacancerdiagnos under uppföljningstiden. Vad gäller prostatacancer-specifik dödlighet var det än större skillnad mellan grupperna, 59 st (1.2 %) för TUMT-behandlade resp 1.653 st (2.2 %) för de som opererats med TURP.

”Med tanke på vår egen tidigare registerdata är det långt ifrån förvånande att professorerna och de disputerade urologerna kommer fram till detta resultat. Sedan tidigare har vi data på att CoreTherm har samma effekt och färre allvarliga komplikationer jämfört med hyvling och nu kan vi dessutom lägga till lägre risk för prostatacancer och lägre prostatacancer-specifik dödlighet i efterförloppet. Om jag som patient skulle få den här informationen presenterad för mig skulle jag välja vår metod.”, kommenterar VD Johan Wennerholm.