20:24:35 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2024-05-30 Årsstämma 2024
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-12 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-08 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2019-04-16 Årsstämma 2019
2019-04-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-18 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-17 Årsstämma 2016
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2015-05-11 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2014-05-05 Årsstämma 2014
2014-02-22 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
ProstaLund är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom forskning, utveckling och vidare behandling av prostataförstoring (BPH). Via bolagets CoreTherm ges värmebehandling av godartad prostataförstoring, utan behov av ett kirurgiskt ingrepp. Visionen är att erbjuda alternativa lösningar gentemot traditionella tillvägagångssätt. Bolaget grundades ursprungligen under 1991 och har verksamhet på global nivå, med huvudkontoret i Lund.
2024-05-16 08:00:00

1 januari-31 mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,5 MSEK (5,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,7 MSEK (-3,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,8 MSEK (-3,2)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 SEK (-0,06)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,6 MSEK (-5,5)
 • Likvida medel uppgick till 6,9 MSEK (5,9)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Ny ledningsgrupp utsedd den 15 februari
 • Schelin Catheter® - ny studie publicerad den 27 februari, bekräftar effektivitet och användarvänlighet

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Två nya studier med ProstaLunds Schelin Catheter® presenterades på EAU i Paris den 8 april
 • Positivt resultat från oanmäld inspektion av TÜV SÜD som genomfördes den 9-10 april
 • ProstaLund och Capio Specialistcenter AB har tecknat ett nytt avtal gällande engångsmaterial som används vid CoreTherm®-behandlingar. Avtalet sträcker sig över tolv månader, med option om förlängning. Order- värdet är ca 1,3 MSEK under avtalsperioden. Avtalet ersätter det tidigare avtalet med Capio Specialistcenter AB
 • Prostalund meddelade den 16 maj att bolagets styrelse avser besluta om en företrädesemission av units för ett initialt emissionsbelopp om cirka 29 MSEK
Nyckeltal(MSEK)JAN-MARS 2024JAN-MARS 2023JAN-DEC 2023JAN-DEC 2022
Nettoomsättning3,55,522,117,2
Bruttomarginal (%)69,768,270,174,2
Rörelseresultat-4,7-3,1-16,9-10,9
Kassaflöde från löpande verksamheten-6,6-5,5-23,7-16,4
Likvida medel6,95,915,011,9
Genomsnittligt antal anställda6788

”Trots ett försäljningsmässigt svagare kvartal, så ser vi positivt på underliggande behandlingar och behov hos våra kunder samt det fortsatta intresset för våra stand-alone produkter ur ett internationellt perspektiv”

Anders Kristensson
VD, ProstaLund AB (publ)

Vänligen se bifogad PDF för fullständig rapport.