01:09:32 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2024-05-30 Årsstämma 2024
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-12 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-08 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2019-04-16 Årsstämma 2019
2019-04-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-18 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-17 Årsstämma 2016
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2015-05-11 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2014-05-05 Årsstämma 2014
2014-02-22 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
ProstaLund är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom forskning, utveckling och vidare behandling av prostataförstoring (BPH). Via bolagets CoreTherm ges värmebehandling av godartad prostataförstoring, utan behov av ett kirurgiskt ingrepp. Visionen är att erbjuda alternativa lösningar gentemot traditionella tillvägagångssätt. Bolaget grundades ursprungligen under 1991 och har verksamhet på global nivå, med huvudkontoret i Lund.
2024-06-10 22:00:00

ProstaLund AB (publ) (”Bolaget” eller ”ProstaLund”) har idag ingått ett brygglåneavtal om 4,0 MSEK med Aktiebolaget Henrik Alyhr, ett bolag ägt av Bolagets största aktieägare Mats Alyhr, i syfte att kortsiktigt säkra Bolagets likviditetsbehov (”Brygglånet”). Vidare har Bolaget erhållit ytterligare teckningsåtaganden om cirka 2,7 MSEK motsvarande ytterligare cirka 9,5 procent av företrädesemissionen.

Brygglånet har ingåtts i syfte att finansiera Bolagets drift till dess att likvid från företrädesemissionen av units om cirka 28,7 MSEK som Bolaget beslutade om den 20 maj 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2023 (”Företrädesemissionen”) tillfaller Bolaget.
 
Brygglånet är avsett att helt eller delvis användas som kvittningsunderlag för betalning av units i Företrädesemissionen eller återbetalas genom kontant betalning senast den 31 juli 2024. För Brygglånet utgår en årlig ränta om femton (15) procent som förfaller till betalning vid återbetalning av kapitalskulden.
 
Bolaget har vidare erhållit ytterligare teckningsåtaganden motsvarande cirka 2,7 MSEK huvudsakligen från Mats Alyhr. Mats Alyhr som tidigare åtagit sig att teckna sin pro-rata andel har nu ytterligare åtagit sig att teckna units till ett belopp om cirka 2,5 MSEK i Företrädesemissionen. Åtagandet är villkorat av att det inte föranleder behov av dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden i enlighet med Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Om åtagandet medför anmälningsplikt enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar eller föranleder behov av dispens från budplikt ska åtagandet justeras till det högsta möjliga antal units, som inte medför anmälningsplikt eller behov av dispens. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena. 
 
ProstaLund har nu inom ramen för Företrädesemissionen erhållit teckningsåtaganden uppgående till cirka 12,5 MSEK, motsvarande cirka 43,6 procent av Företrädesemissionen.
 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Anders Kristensson, VD
Tel. +46 (0) 769 42 12 16
E-post: anders.kristensson@prostalund.com
 
Om ProstaLund
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm® Concept, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 4 000 aktieägare. Se även - www.prostalund.se. Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: www.prostalund.se/pressmeddelanden
 
Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se