21:07:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2024-05-30 Årsstämma 2024
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-12 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-08 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2019-04-16 Årsstämma 2019
2019-04-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-18 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-17 Årsstämma 2016
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2015-05-11 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 X-dag ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2014-05-05 Årsstämma 2014
2014-02-22 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
ProstaLund är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom forskning, utveckling och vidare behandling av prostataförstoring (BPH). Via bolagets CoreTherm ges värmebehandling av godartad prostataförstoring, utan behov av ett kirurgiskt ingrepp. Visionen är att erbjuda alternativa lösningar gentemot traditionella tillvägagångssätt. Bolaget grundades ursprungligen under 1991 och har verksamhet på global nivå, med huvudkontoret i Lund.
2022-08-12 13:00:00

ProstaLund’s företrädesemission av units som avslutades den 10 augusti 2022 övertecknades. Mot bakgrund av det stora intresset för att teckna units har styrelsen fattat beslut om att även utnyttja den övertilldelningsoption som ger möjlighet att utöka emissionen med tio procent. Totalt tillförs ProstaLund därmed cirka 19,8 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Mot bakgrund av det stora intresset för den övertecknade företrädesemissionen har styrelsen i ProstaLund beslutat att även fullt ut utnyttja övertilldelningsoptionen om 515 253 units.

Resultatet av företrädesemissionen om högst 5 152 536 units, vardera bestående av en aktie samt en vederlagsfri teckningsoption, visar att 4 853 025 units, motsvarande cirka 94,19 procent av företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill inkom anmälningar för teckning av 4 694 244 units utan stöd av uniträtter. Till dessa har 814 764 units tilldelats, motsvarande 5,81 procent av företrädesemissionen samt övertilldelningsoptionen i sin helhet, i enlighet med de beslutade tilldelningsprinciperna. Företrädesemissionen är således övertecknad med 85,3%.

Besked om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer endast att skickas till de som erhållit tilldelning och betalning sker i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

” Det är glädjande att se det starka intresse för ProstaLund som finns och jag vill samtidigt tacka för den insats ni gjort för att svensk teknologi i världsklass kan genomföra en spännande resa ut i världen och därmed se till att hjälpa de otroligt många BPE patienter som finns, säger Johan Wennerholm, VD i ProstaLund AB.”

Till följd av företrädesemissionen och utnyttjandet av övertilldelningsoptionen ökar ProstaLunds aktiekapital med 566 778,90 kronor till 5 719 315,40 kronor och antalet aktier ökar med 5 667 789 aktier till 57 193 154 aktier.

Aktierna och de vidhängande teckningsoptionerna från företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen beräknas registreras hos Bolagsverket under augusti 2022 varpå dessa kommer att upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB (publ) agerar finansiell rådgivare, Advokatfirman Delphi agerar juridisk rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med transaktionen.