23:35:16 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
ProstaLund innehar verksamhet inom medicinteknologi. Specialiseringen är idag främst inriktad mot behandling av prostataförstoring (BPH). Via bolagets CoreTherm ges värmebehandling av godartad prostataförstoring, utan behov av ett kirurgiskt ingrepp. Visionen är att erbjuda både snabbare och mer effektivare lösningar gentemot traditionella angreppssätt. Bolaget grundades 1991 och har verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Lund.

Kalender

2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-08 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2019-04-16 Årsstämma 2019
2019-04-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-18 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2016-05-17 Årsstämma 2016
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-05-11 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 Ordinarie utdelning PLUN 0.00 SEK
2014-05-05 Årsstämma 2014
2014-02-22 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3
2021-01-11 13:22:00

Idag presenterades de övergripande resultaten från en svensk jämförande registerstudie som utvärderat risken av att drabbas av prostatacancer efter behandling med de två mest etablerade metoderna för behandling av godartad prostataförstoring (BPH), vilka är värmebehandling (TUMT) eller operation (TURP).

Studien slår fast att patienter behandlade med ProstaLunds metod, CoreTherm®, har mer än en halverad risk att få en prostatacancerdiagnos, än patienter som opererats med TURP. Uppföljningstiden var mellan åren 1995-2019 och resultatet är statistiskt signifikant. Likaledes är risken för prostatacancer-specifik dödlighet avsevärt lägre för CoreTherm®-behandlade patienter.

”Resultatet kan bli en ”game changer” för behandling av godartad prostataförstoring (BPH). Kommer denna information till patienternas kännedom så tror jag att alla kommer att välja vår metod”, kommenterar tf VD Johan Wennerholm.

ProstaLunds hypotes är att patienter, som behandlas med CoreTherm® för sin prostataförstoring, minskar risken att utveckla prostatacancer.
Av denna anledning har ProstaLund initierat en studie som genomförts av det finska bolaget Success Clinic Oy. Patientregistret och Cancerregistret har använts som källor.
Registerstudien har inkluderat samtliga svenska patienter som under åren 1995-2015 blivit antingen opererade (TURP, 101 636 män) eller värmebehandlade (TUMT, CoreTherm® 5 391 män). Patienterna har följts fram till och med 2019-12-31.
Risken att en opererad patient fick diagnosen prostatacancer under uppföljningstiden var 11,7%, jämfört med 4,7% för den patient som blivit värmebehandlad. Risken för prostatacancer-specifik dödlighet var betydligt större för de som opererats jämfört med de som värmebehandlats.

Även om resultatet vid en första anblick ger en tydlig bild och det finns en statistisk signifikans mellan grupperna kommer vi att analysera data från denna registerstudie ytterligare och ser fram emot att kunna dela fynden med den urologiska professionen, både i Sverige och internationellt.