02:05:15 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-07 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-09 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-10 X-dag ordinarie utdelning QAIR 0.60 SEK
2024-05-08 Årsstämma 2024
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 X-dag ordinarie utdelning QAIR 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-10 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-16 X-dag ordinarie utdelning QAIR 1.50 SEK
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning QAIR 1.30 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-02-15 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-14 X-dag ordinarie utdelning QAIR 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
QleanAir är verksamt inom miljösektorn. Bolaget är en utvecklare av tekniska produkter för luftrengöring. Lösningarna är modulbaserade och uthyrs till kunderna över en längre tidsperiod. Produkterna används för inomhusbruk och används huvudsakligen i kommersiella fastigheter, samt bland industriella miljöer. Verksamhet innehas på global nivå med störst närvaro inom den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Solna.
2023-11-09 08:00:00

”Det är prioriterat för 2023 att nå våra finansiella mål. Tillväxten i kvartalet var 11%. Rörelsemarginalen uppgick till 13,5% i kvartalet och påverkades negativt av höga material- och installationskostnader för ett par renrumsprojekt i USA. Ackumulerat är tillväxten 13% och den justerade rörelsemarginalen 15%, vilket är i linje med våra finansiella mål. Cabin Solutions växer i EMEA med 12%. Air Cleaners visar en tillväxt om 30% där Japan växte med 173% i kvartalet. Cleanrooms i USA växte med 152%. Vi ser en fortsatt effekt av det fokuserade arbetet med säljuppföljning och säljeffektivitet som infördes i början av 2023”, kommenterar VD Sebastian Lindström.

Juli – september 2023 i sammandrag

 • Nettoomsättning 123,9 Mkr (111,4), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 121,6 Mkr 
 • Återkommande intäkter 75,8 Mkr (67,2) 
 • Orderingång 86,7 Mkr (92,2)
 • EBITDA 25,2 Mkr (25,4) 
 • EBITDA-marginal 20,3% (22,8%) 
 • Rörelseresultat (EBIT) 16,8 Mkr (17,5) 
 • Rörelsemarginal 13,5% (15,7%) 
 • Resultat per aktie 0,70 kronor (0,71) 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,3 Mkr (11,4) 

Januari – september 2023 i sammandrag 

 • Nettoomsättning 379,8 Mkr (335,1), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 368,6 Mkr 
 • Återkommande intäkter 227,7 Mkr (206,0) 
 • Orderingång 305,7 Mkr (298,5)
 • EBITDA 79,7 Mkr (69,4) 
 • EBITDA-marginal 21,0% (20,7%) 
 • Rörelseresultat (EBIT) 54,4 Mkr (46,3) 
 • Rörelsemarginal 14,3% (13,8%) 
 • Justerat rörelseresultat 57,0 Mkr (46,3) 
 • Justerad rörelsemarginal 15,0% (12,9%) 
 • Resultat per aktie 2,55 kronor (2,15) 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 48,2 Mkr (20,2) 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

 • QleanAir tecknar nytt avtal på 503 000 USD med ett stort sjukvårdssystem för ett renrum på den amerikanska östkusten 
 • QleanAir i USA tecknar tre nya renrumsavtal inom loppet av två dagar till ett totalt värde om cirka 510 000 USD 
 • Staffan Persson har via Swedia Capital köpt ytterligare drygt en miljon aktier i QleanAir samtidigt som Qevirp 41 Ltd (Priveq) nu har sålt hela sitt innehav 
 • QleanAir tecknar ett andra kontrakt med den tyska rymdindustrin för en ny luftreningslösning 
 • QleanAir Japan tecknar en stor order på högpresterande luftrenare med ett distributions- och processföretag för frukt och grönsaker

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Kallelse till extra bolagsstämma i QleanAir AB - Swedia Capital AB, innehavare av cirka 26,5 procent av antalet aktier och röster i bolaget, har begärt att styrelsen enligt 7 kap. 13 § andra stycket aktiebolagslagen kallar till extra bolagsstämma för att behandla val av nya styrelseledamöter 
 • UNC Health tecknar ramavtal med QleanAir Scandinavia i USA för att tillhandahålla konsulttjänster för apotek


VD-KOMMENTAR
”Det är prioriterat för 2023 att nå våra finansiella mål. Tillväxten i kvartalet var 11%. Rörelsemarginalen uppgick till 13,5% i kvartalet och påverkades negativt av höga material- och installationskostnader för ett par renrumsprojekt i USA. Ackumulerat är tillväxten 13% och den justerade rörelsemarginalen 15%, vilket är i linje med våra finansiella mål. Cabin Solutions växer i EMEA med 12%. Air Cleaners visar en tillväxt om 30% där Japan växte med 173% i kvartalet. Cleanrooms i USA växte med 152%. Vi ser en fortsatt effekt av det fokuserade arbetet med säljuppföljning och säljeffektivitet som infördes i början av 2023”, kommenterar VD Sebastian Lindström

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 
Lönsam tillväxt är vår målsättning och det ska vi uppnå genom våra tre prioriteringar; Kundfokus, Säljeffektivitet och Kostnadskontroll. Det är ett fokus som har givit effekt under 2023 och som skall fortsatt innebära ett bra momentum in i 2024. 
 
Kundfokus 
Vi har hittills under 2023 genomfört workshops med kunder och vår egen sälj- och serviceorganisation. Mer än hundra personer har bidragit med värdefull erfarenhet i samtliga regioner, APAC, EMEA och Americas, för att lägga grunden för en uppdaterad strategisk plan för 2024. I dessa workshops har vi gått igenom vårt kunderbjudande i syfte att identifiera möjligheter framåt på produktsidan och i vårt kommersiella upplägg. 
 
Säljeffektivitet 
Vi har under tredje kvartalet fortsatt med att renodla och systematisera vår uppföljning av säljarbetet och försäljning, påbörjat resan att förenkla och effektivisera säljprocessen. 
 
I USA kommer vi att anställa ytterligare två säljare för att bättre tillvarata efterfrågan på den amerikanska marknaden för renrum. 
 
Kostnadskontroll 
Vi kommer fortsätta att investera i våra marknader för att bygga långsiktig tillväxt. Dessa satsningar kommer dock att ske mer noggrant där regionerna decentraliserat tar besluten att genomföra marknads- och säljaktiviteter, med tydliga krav på avkastning. 
 
För renrumsprojekten i USA har vi påbörjat ett arbete i syfte att effektivisera installationsprocessen och reducera materialkostnaden. Detta sker i kombination med en översyn av prissättningen för våra renrumslösningar. 
 
AFFÄRSMODELL 
Vår affärsmodell består av en kombination av uthyrning och försäljning, inklusive service. Omsättningen uppgick till 123,9 Mkr (111,4). Våra återkommande intäkter ökade till 75,8 Mkr (67,2), en ökning med 13%. Rullande tolv månader uppgår våra återkommande intäkter till 299 Mkr och vår totala omsättning på rekordhöga 500 Mkr. 
 
Vi vet vart vi ska. Vi har fantastiska möjligheter att skapa värde. Vår affärsmodell är cirkulär, det vill säga våra produkter har långt liv hos våra kunder genom vår starka servicemodell och vid kontraktavslut rekonditionerar vi produkten för att ge den nytt liv hos nästa kund.  
 
Vi renar inomhusluften genom reduktion av skadliga partiklar. Arbetsmiljön för människor förbättras. Dessutom förbättras kvaliteten på kundernas produkter och effektiviteten i deras processer. Vi arbetar systematiskt och fokuserat på tillväxt i kombination med lönsamhet. 
 
FRAMTIDSUTSIKTER 
I Europa ser vi fortsatt återhållsamhet hos våra kunder till följd av det geopolitiska läget och det högre ränteläget. Vi upplever att kunder har längre beslutstider idag, vilket vi försöker hantera med en ökad försäljningspipeline genom att bearbeta fler kunder. Just nu är det primärt energieffektivisering som efterfrågas av många av våra kunder. Våra luftreningslösningar är energieffektiva och bidrar positivt till kundens totala energikonsumtion. 
 
I Japan ser vi positivt på 2023 med en tydlig strategi att bredda försäljningen till små och medelstora företag och fortsatt satsa starkt på industriell luftrening med luftrenare. 
 
I USA ser vi en allt starkare försäljningspipeline som konverteras till orderingång och försäljning. Fokus är att fortsätta med detta dedikerade försäljningsarbete för att i större utsträckning än tidigare bidra till koncernens finansiella utveckling. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla våra engagerade medarbetare, samt kunder och partners för ett bra samarbete. 
 
Solna den 9 november, 2023 
 
Sebastian Lindström, VD QleanAir AB