09:01:59 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-05-28 Bokslutskommuniké 2025
2025-02-27 Kvartalsrapport 2025-Q3
2024-11-28 Kvartalsrapport 2025-Q2
2024-09-11 X-dag ordinarie utdelning QCORE 0.00 SEK
2024-09-10 Årsstämma 2025
2024-08-29 Kvartalsrapport 2025-Q1
2024-05-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-02-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2023-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-09-08 X-dag ordinarie utdelning QCORE 0.00 SEK
2023-09-07 Årsstämma 2024
2023-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-05-30 Bokslutskommuniké 2023
2023-02-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-09-08 X-dag ordinarie utdelning QCORE 0.00 SEK
2022-09-07 Årsstämma 2023
2022-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-06-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-02-28 Kvartalsrapport 2022-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Qlucore är verksamt inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserat inom utveckling av 3d-visualisering. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för att identifiera och analysera strukturer och mönster. Mjukvaran gör det möjligt för användaren att utforska och analysera stora datamängder, interaktivt och i realtid med användning av en vanlig dator. Kunderna består av företagskunder verksamma inom forskning och diagnostik. Qlucore grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-08-21 10:00:00

– Får finansiering för att driva implementering i cancervård 
 
Qlucore – listat på Nasdaq First North och utvecklare av visualiseringsbaserad programvara för forskningsinriktad dataanalys och precisionsdiagnostik – erhåller ett bidrag på 200 000 kronor från Vinnova via det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Programmets uppdrag är att implementera fler medicintekniska lösningar i vården till gagn för patienter. 

Medtech4Health-projektet syftar till att stärka Qlucore Diagnostics förmåga att skydda patientdata och garantera datasäkerhet. 

Qlucore Diagnostics planeras att lanseras under 2025 som en CE-märkt medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik. Det innebär att Qlucore Diagnostics får lov att användas kliniskt på sjukhuslaboratorium. 

”Anledningen till att man vill dela upp cancertyper i flera olika undergrupper är för att kunna erbjuda en skräddarsydd cancerbehandling. Det kan innebära en mer effektiv behandling, men också att en patient i vissa fall kan slippa påfrestande behandlingar med allvarliga biverkningar”, säger Carl-Johan Ivarsson, VD på Qlucore och fortsätter: 

“Det är glädjande att Medtech4Health ser Qlucore Diagnostics potential i vården så att cancerpatienter kan få en mer precis cancerbehandling.” 

Programvaran Qlucore Insights, som är avsedd för forskning och möjliggör tidig test och utvärdering, finns redan på marknaden. Fyra modeller testkörs för tillfället; två för olika typer av leukemi, en för lungcancer och en för urinblåsecancer. Genom dessa så kallade klassificeringsmodeller kan cancertyper delas in i flera undergrupper och ge fördjupad information. 

Medtech4Health arbetar för att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vården och komma till nytta för patienter. Tillsammans med vård och omsorg, akademi och näringsliv skapas värde för patienterna och en stärkt medicinteknisk industri. Medtech4Health finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och statligt forskningsrådet för hållbar utveckling Formas samt av programmets deltagande parter. www.medtech4health.se