21:27:58 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-09-10 Årsstämma 2025
2024-05-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-02-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2023-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-09-08 Ordinarie utdelning QCORE 0.00 SEK
2023-09-07 Årsstämma 2024
2023-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-05-30 Bokslutskommuniké 2023
2023-02-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-09-08 Ordinarie utdelning QCORE 0.00 SEK
2022-09-07 Årsstämma 2023
2022-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-06-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-02-28 Kvartalsrapport 2022-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Qlucore är verksamt inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserat inom utveckling av 3d-visualisering. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för att identifiera och analysera strukturer och mönster. Mjukvaran gör det möjligt för användaren att utforska och analysera stora datamängder, interaktivt och i realtid med användning av en vanlig dator. Kunderna består av företagskunder verksamma inom forskning och diagnostik. Qlucore grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-05-23 09:30:00

- Samarbetar med forskare från Lunds universitet för att utveckla förbättrad diagnostik av urinblåsecancer

Qlucore – listat på Nasdaq First North – har inlett ett nytt samarbete inom precisionsdiagnostik med mål att utveckla lösningar för förbättrad diagnostik av urinblåsecancer. Detta är Qlucores tredje samarbete avseende lösningar för solida tumörer.

Genom en kombination av expertis dels från Qlucore inom programvara, dels från Lunds universitet inom cancerdiagnostik syftar samarbetet till att ta fram och kliniskt utvärdera så kallade klassificeringsmodeller för urinblåsecancer. Klassificeringsmodellerna används sedan tillsammans med de AI-baserade produkterna Qlucore Diagnostics och Qlucore Insights. Målet är att erhålla CE-märkning för Qlucore Diagnostics

“Samarbetet med ännu en ledande grupp forskare tillför lösningar för ett nytt sjukdomsområde och snabbar upp införandet av molekylär diagnostik av cancer”, säger Carl-Johan Ivarsson, VD på Qlucore.

De seniora forskarna, professor Fredrik Liedberg och professor Mattias Höglund vid Lunds universitet har arbetat med klassificeringsmetoder baserat på genuttryck vid urinblåsecancer i många år och har utvecklat “Lundataxonomin” – ett nytt och förbättrat system för att definiera en patients molekylära subtyp.

”Fördelarna med molekylär diagnostik är högre upplösning och precision jämfört med dagens standard histopatologi”, säger professor Fredrik Liedberg

Precisionsdiagnostik för cancer har utvecklats snabbt de senaste åren, drivet av nästa generations sekvensering, så kallad next generation sequencing (NGS). Fram till nu har fokus varit på mutationer och varianter i den genetisk koden, som har använts för både uppdelning av patienter och beslut om cancerbehandling. Sedan en tid tillbaka ökar intresset för tekniker baserade på mätningar av geners aktivitetsnivåer då det ger ytterligare möjligheter att beskriva vilken typ av behandling en patient bör få.

Qlucore Diagnostics fyller ett viktigt tomrum i arbetsflödet för klinisk precisionsdiagnostik. Med sjukdomsspecifika modeller baserade på maskininlärning som möjliggör klassificering och en funktion som stödjer kliniska beslut med hjälp av bland annat användarvänliga 3D-visualiseringar blir det möjligt att förutsäga patienters svar på behandling. Qlucore Diagnostics är framtidens lösning för skräddarsydd cancerbehandling och målet är att erhålla en CE-märkning. Qlucore Insights är avsedd för forskning och möjliggör tidig test och utvärdering.

Produkterna säljs till sjukhus, kliniker och laboratorium genom Qlucores säljstyrka i Europa och USA.