22:38:10 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-02-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-08-01 Split QUIA 100:1
2023-06-15 Årsstämma 2023
2023-03-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 15-10 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-16 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2021-06-15 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-06-12 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-26 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Extra Bolagsstämma 2018
2018-06-18 Årsstämma 2018
2018-05-29 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Ordinarie utdelning QUIA 5.55 SEK
2017-03-29 Årsstämma 2017
2017-03-06 Bonusutdelning QUIA 0.3
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-01 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.60 SEK
2016-06-08 Årsstämma 2016
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma 2015
2015-05-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.25 SEK
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-27 Split QUIA 20:1
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-11 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-19 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2010-05-03 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-24 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
QuiaPEG Pharmaceuticals är verksamt inom medicinteknik. Bolaget har utvecklat en teknologisk plattform som används för att utveckla befintliga läkemedel. Tekniken kopplar samman vattenlösliga polymer med läkemedlet och som används för att strukturera diverse egenskaper hos biologiska läkemedel som huvudsakligen berör stabilitet och motståndskraft. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-12-05 15:10:00

I linje med tidigare kommunicerade principer meddelar QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) de fastställda villkoren för en eventuell framtida realisering av värdena i Bolagets befintliga verksamhet. Vid sådan realisering kommer befintliga ägare i Bolaget att erhålla 90 procent av nettobehållningen upp till 50 MSEK. Eventuell nettobehållning därutöver kommer att delas lika (50/50) mellan befintliga ägares framtida intressebolag (”QuiaPEG Intressenter”) och Bolaget.

”- Denna uppgörelse ger befintliga aktieägare en stor potentiell uppsida av de betydande värden vi anser finns i både plattformen Uni-Qleaver och biobetter-projekten. Projektet QPG-1029 adresserar den växande marknaden för att behandla övervikt/diabetes medan QPG-1030 avser en långtidsverkande behandling av korttarmssyndrom där det idag finns ett stort medicinskt behov”, säger Marcus Bosson, VD.

QuiaPEG har under det senaste året arbetat intensivt med att knyta till sig licens- och samarbetspartners för Bolagets unika Uni-Qleaver teknologiplattform samt de två projekten QPG-1029 och QPG-1030 där pre-kliniskt proof-of-concept uppnåtts (”Den Befintliga Verksamheten”). Bolaget har, och är, involverade i flertalet dialoger kopplade till den Befintliga Verksamheten och har kommunicerat att det kommunicerade villkorade avtalet om omvänt förvärv och finansiering med Rosemonkey Ltd  ger Bolaget handlingsutrymme att kunna realisera värdena i den Befintliga Verksamheten. Möjligheterna att realisera sådana värden bedöms som goda då Bolaget dessutom har erhållit patentskydd på de kommersiellt mest intressanta marknaderna såsom EU, USA och Japan.

Bolaget meddelade den 8 november att det varit styrelsens avsikt att befintliga aktieägare i QuiaPEG, d.v.s. aktieägarna i Bolaget före genomförandet av nyemissionen i samband med det omvända förvärvet (de ”Befintliga Ägarna”), ska ges rätt till majoriteten av nettovinsten vid en eventuell kommersialisering av hela eller delar av den Befintliga Verksamheten.

Som ett led i detta har styrelsen föreslagit stämman att godkänna bildandet av ett nytt dotterbolag till Bolaget i form av QuiaPEG Intressenter. På förekommen anledning efter förfrågningar till Bolaget meddelas idag att QuiaPEG Intressenter kommer att erhålla 90 procent av nettobehållningen vid realiseringen av den Befintliga Verksamheten upp till 50 MSEK. Eventuell nettobehållning därutöver kommer att delas lika (50/50) mellan QuiaPEG Intressenter och Bolaget.

Så som framgår av aktuell kallelse till extra bolagsstämma föreslår styrelsen i Bolaget att stämman beslutar att godkänna att aktierna i QuiaPEG Intressenter delas ut till de Befintliga Ägarna. Avstämningsdag för utdelning av samtliga aktier i QuiaPEG Intressenter kommer infalla på sådan dag att de aktier som emitteras i nyemissionen till Rosemonkey Ltd inte berättigar till några aktier i QuiaPEG Intressenter.