23:57:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-02-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-11 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-08-01 Split QUIA 100:1
2023-06-15 Årsstämma 2023
2023-03-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 15-10 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-16 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2021-06-15 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-06-12 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-26 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Extra Bolagsstämma 2018
2018-06-18 Årsstämma 2018
2018-05-29 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Ordinarie utdelning QUIA 5.55 SEK
2017-03-29 Årsstämma 2017
2017-03-06 Bonusutdelning QUIA 0.3
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-01 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.60 SEK
2016-06-08 Årsstämma 2016
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma 2015
2015-05-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.25 SEK
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-27 Split QUIA 20:1
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-11 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-19 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2010-05-03 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-24 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
QuiaPEG Pharmaceuticals är verksamt inom medicinteknik. Bolaget har utvecklat en teknologisk plattform som används för att utveckla befintliga läkemedel. Tekniken kopplar samman vattenlösliga polymer med läkemedlet och som används för att strukturera diverse egenskaper hos biologiska läkemedel som huvudsakligen berör stabilitet och motståndskraft. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-08-07 13:30:00

Med anledning av den sammanläggning av aktier (”Sammanläggningen”) som bolagsstämman i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”QuiaPEG”) har beslutat om och som innebar att 100 aktier sammanlades till en aktie på avstämningsdagen den 2 augusti 2023, meddelar QuiaPEG nu att omräkning av teckningsoptionerna av serie TO8 (”TO8”) respektive TO9 (”TO9”) har skett enligt följande. En teckningsoption av dessa serier ger numera rätt att teckna 0,005 (1/200) aktie i Bolaget. Det krävs således efter Sammanläggningen 200 teckningsoptioner av TO8 respektive TO9 för att teckna en (1) aktie i QuiaPEG vid de aktuella teckningsperioderna. Vidare uppgår teckningskurserna för TO8 respektive TO9 efter Sammanläggningen numera till 3,00 kronor per aktie för TO8 respektive 5,00 kronor per aktie för TO9.

Sammanläggningen verkställdes i samband med aktuell avstämningsdag, som var den 2 augusti 2023. Genom Sammanläggningen minskade det totala antalet aktier i QuiaPEG från 2 196 999 600 aktier till 21 969 996 aktier. Aktiekapitalet påverkades inte av Sammanläggningen och uppgår till 10 984 997,307079 kronor, medförande att kvotvärdet höjts från cirka 0,005 kronor per aktie till cirka 0,5 kronor per aktie.

Under mars 2023 genomförde QuiaPEG en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner varigenom teckningsoptioner av serie TO8 respektive TO9 emitterades. Innan Sammanläggningen berättigade två (2) teckningsoptioner av serie TO8 respektive TO9 till teckning av en (1) aktie i QuiaPEG, d.v.s. varje teckningsoption gav rätt att teckna 0,5 (1/2) aktie i QuiaPEG. Teckningskurserna för TO8 respektive TO9 uppgick till 0,03 kronor per aktie för TO8 respektive 0,05 kronor per aktie för TO9.

Sammanläggningen föranleder enligt antagna teckningsoptionsvillkor omräkningar av TO8 respektive TO9 enligt följande. En (1) teckningsoption av TO8 respektive TO9 ger numera rätt att teckna 0,005 (1/200) aktie i Bolaget. Det krävs således efter Sammanläggningen 200 teckningsoptioner av TO8 respektive TO9 för att teckna en (1) aktie i QuiaPEG vid de aktuella teckningsperioderna. Teckningskurserna för TO8 respektive TO9 uppgår vidare numera till 3,00 kronor per aktie för TO8 respektive 5,00 kronor per aktie för TO9.

Teckningsperioden för TO8 infaller mellan 15 september – 29 september 2023 och teckningsperioden för TO9 infaller mellan 15 mars – 29 mars 2024.

För det fall bolagsstämman i QuiaPEG beslutar att godkänna styrelsen beslut om utgivande av teckningsoptioner av serie TO10, kan ytterligare omräkning av TO8 och TO9 komma att ske. Bolaget återkommer med eventuell information i denna del så snart som möjligt.