16:15:04 Europe / Stockholm

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Ordinarie utdelning RENEW 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning RENEW 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-05 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-03 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Ordinarie utdelning RENEW 0.00 SEK
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorEnergi & Miljö
IndustriMiljö & Återvinning
Re:NewCell är verksamma inom textilåtervinning och massaproduktion. Bolagets teknik används för att bryta ned cellulosan i bomulls- och viskostextil, för att kunna återvinna klädesplagg till ny textilråvara. Produktionen utgår ifrån egna anläggningar som bearbetar textil för återvinning som annars hade gått till deponi och förbränning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2024-02-25 20:15:00

Styrelsen i Re:NewCell AB (publ) (”Re:NewCell”) har idag beslutat att ansöka om att försätta Re:NewCell AB (publ) i konkurs. Konkursansökan kommer att lämnas in vid Stockholms tingsrätt.

Orsaken till beslutet att ansöka om konkurs är att Re:NewCell inte har lyckats säkra tillräcklig finansiering för att kunna slutföra den strategiska översynen, som aviserades den 20 november 2023, med tillfredsställande resultat. Som en del av den strategiska översynen förde Re:NewCell långtgående förhandlingar med de två största aktieägarna, H&M och Girindus, sina befintliga långivare BNP Paribas, European Investment Bank, Finnvera (som partiell garant), Nordea, AB Svensk Exportkredit såväl som med potentiella nya investerare och andra intressenter gällande långsiktiga finansieringslösningar. Dessvärre står det nu klart att diskussionerna inte har resulterat i en lösning som hade försett Re:NewCell med tillräcklig finansiering eller kapital för att säkerställa upprätthållandet av verksamheten.

Jag måste tyvärr meddela att vi har tvingats ta beslutet att ansöka om konkurs. Eftersom vi har en stark tro på bolagets långsiktiga potential har vi, tillsammans med våra rådgivare, ägnat betydande tid och kraft på att försöka säkra den likviditet, kapital och ägarstruktur som krävs för att kunna säkerställa bolagets framtid. Som en del av förhandlingarna har vi haft intensiva dialoger med såväl nuvarande huvudägare som nya investerare, våra banker samt andra intressenter. Dessa diskussioner har tyvärr inte varit framgångsrika. Detta är en sorglig dag för miljön, våra anställda, våra aktieägare och våra andra intressenter, och det är ett tecken på bristen på ledarskap och nödvändig förändringstakt i modebranschen säger styrelseordförande Michael Berg.

För ytterligare information kontakta:
Michael Berg
Styrelseordförande
investors@renewcell.com
+46 70 366 44 32

Magnus Håkansson
tillförordnad VD
magnus.hakansson@renewcell.com
+46 76 887 20 02