01:01:03 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2021-05-14 08:00:00

Covid-19 har varit en utmaning för Samtrygg under det senaste året. Även i Q1 2021 kan vi konstatera att försäljningsintäkterna har påverkats negativt av lägre snittvärde per kontrakt än under motsvarande period föregående år. Det ska dock noteras att antalet stängda avtal ligger i linje med Q1 2020. Under årets första kvartal bytte Samtrygg VD och Jim Ankare ser fram emot att adressera bolagets utmaningar och möjligheter med en kompetent personalstyrka och engagerad styrelse.

Januari-mars 2021 i korthet

  • Försäljningsintäkter för perioden januari till mars uppgick till 4,6 (6,3) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 27 procent jämfört med motsvarande period 2020.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för samma period uppgick till -1 325 (-34) TSEK.

20212020Skillnad i %
Totala intäkter (jan - mars)45,2 MSEK42,9 MSEK5 %
Försäljningsintäkt (jan - mars)4,6 MSEK6,3 MSEK-27 %

Intäkter och resultat januari-mars 2021 (januari-mars 2020)

  • Totala intäkter under första kvartalet uppgick till 45 157 (42 932) TSEK.
  • Rörelsens kostnader under första kvartalet uppgick till 46 482 (42 966) TSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) under första kvartalet uppgick till -1 325 (-34) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster under första kvartalet uppgick till -1 353 (-34) TSEK.
  • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,147 (-0,004) SEK.

VD har ordet
Under årets första kvartal bytte Samtrygg VD och jag har nu nöjet att skriva mitt första VD-ord. Jag tycker om första tiden på en ny arbetsplats. Allt är möjligt när datorn är ny, kalendern tom och de nya kollegorna mättar hungern på kunskap om produkten, marknaden och konkurrenterna. I samband med att jag uppdaterade min profil på ett socialt nätverk fick jag detta meddelande från en kontakt som heter Anna:

“Gratulerar till den nya tjänsten! Snyggt jobbat!! Jag kör stenhårt med Samtrygg sen några år tillbaka. Pratat mycket med en Fredrik, trevlig kille!”

Anna är inte unik. Vi har en hel del återkommande kunder på Samtrygg. De förstår värdet av trygghetspaketet och uppskattar de anställdas energi. Jag har pratat med en del kunder under min första tid på bolaget och jag slås av att tjänsten vi erbjuder ofta upplevs som bättre än förväntat. Kostnadsfri annonsering, bedrägeriskydd för hyresgästen och 12 månaders hyresgaranti för hyresvärden upplevs lite som tanken “Det är ju tre önskningar på en gång - det går ju faktiskt inte”. Men några stycken av alla de personer som rör sig på andrahandsmarknaden har märkt att det går. De har hittat till Samtrygg.

En av Samtryggs största utmaningar är just att det är så få personer som har hittat till oss. Betydligt fler behöver annonsera eller söka boende på samtrygg.se för att bolaget ska nå sin potential. Ett annat problem som bolaget länge har brottats med är att det har varit utmanande att skala upp marknadsföringen som ska informera allmänheten om Samtrygg. Under årets första kvartal har Samtrygg identifierat lånelösningar som hanterar uppenbara kassaflödesutmaningar framåt. Det ger oss nya möjligheter att öka kännedomen om bolaget och dess erbjudande.

Covid-19 har varit en utmaning för Samtrygg under det senaste året. Även under det senaste kvartalet kan vi konstatera att försäljningsintäkterna har påverkats negativt av lägre snittvärde per kontrakt än under motsvarande period föregående år. Det ska dock noteras att antalet stängda avtal ligger i linje med Q1 2020. Sammantaget var försäljningsintäkterna 4,6 MSEK i Q1 vilket är cirka 27% lägre 2021 än 2020.

Samtryggs finansiella resultat i Q1 är -1,3 MSEK vilket är betydligt sämre än Q1 2020 (-0,03 MSEK). Det beror främst på minskad försäljning enligt ovan. Därutöver minskar resultatet på grund av ökade kostnader för personal och marknadsföring.

Samtrygg har haft en hög personalomsättning under Q4 2020 och Q1 2021. Vi går dock in i Q2 med en ledning som stärkts med en ekonomiansvarig och fler nya kollegor i den operativa verksamheten. Många nyanställda på bolaget ställer krav på effektiv upplärning men skapar också rörelseenergi och ifrågasättande av gamla sanningar. Under Q1 har vi till exempel utvecklat trygghetspaketet så att även företag omfattas av vår hyresgaranti.

Jag ser fram emot att adressera bolagets utmaningar och möjligheter med en kompetent personalstyrka och engagerad styrelse. Stafettpinnen tas över från Viktor Nilsson som arbetat hårt med Samtryggs affär under årens lopp, och med min introduktion under Q1. Viktor, din kunskap och ditt engagemang för bolaget inspirerar oss framåt!

Jim Ankare
VD Samtrygg Group AB (publ)