12:40:51 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-29 Årsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-16 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-24 Ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-08-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-27 Ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-23 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-07 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2019-05-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2018-01-19 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-21 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-13 Extra Bolagsstämma 2016
2016-05-11 Ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2016-05-10 Årsstämma 2016
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-04 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Ordinarie utdelning SANION 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2015
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandDanmark
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Saniona är verksamt inom bioteknik. Idag bedrivs forskning och utveckling av läkemedel för behandling av nervsjukdomar samt övriga autoimmuna sjukdomar. Läkemedelsportföljen är bred och innefattar läkemedel som för närvarande befinner sig i olika kliniska faser. En del av arbetet utförs även i samarbete med andra aktörer inom läkemedelsbranschen. Saniona har huvudkontor i Glostrup.
2023-10-27 08:00:00

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas, meddelar idag att positiva prekliniska data för SAN711 kommer att presenteras vid Society for Neurosciences (SfN) årliga möte den 11–15 november 2023 i Washington DC. SAN711, Sanionas ledande läkemedelskandidat inom jonkanaler, är redo för fas II. Data visar en stark dämpning av absensanfall, vilket visar att SAN711 representerar en ny precisionsmetod för behandling av icke-konvulsiva generaliserade anfall.

Professor Vincenzo Crunelli vid Cardiff University i Storbritannien har utvärderat SAN711 i den mycket prediktiva och överförbara djurmodellen för absensanfall, GAERS-råttmodell. Absensanfall visar sig på EEG (elektroencefalografi) som spikvågsurladdningar (Spike-Wave-Discharges, SWDs). I utvärderingen visade SAN711 en robust dosrelaterad dämpning av spikvågsurladdningar vilket stöder klinisk effekt vid absensanfall. Saniona har replikerat professor Vincenzo Crunellis spännande fynd i GAERS-råttmodell vid kontraktsforskningslaboratoriet, Synapcell i Frankrike, där SAN711 administrerades peroralt och jämfördes med valproat, som används som förstahandsbehandling idag.

"Dessa data ger övertygande bevis för att SAN711 med sin unika differentierade farmakologiska profil kan rikta in sig på sjukdomens grundorsak, utan risk för uppmärksamhetsstörningar eller fosterskador. Det är verkligen en precisionsmetod där SAN711 kan avbryta urladdningarna genom att modulera GABA a3-receptorer i de hjärnkretsar där anfallen initieras och upprätthålls, vilket potentiellt kan leda till en ny behandling för flera typer av epilepsipatienter med icke-konvulsiva anfall, inklusive barn och ungdomar med absensanfall och andra typer av epileptiska syndrom hos barn. Eftersom SAN711 inte aktiverar andra GABAA-receptorer förväntas den tolereras mycket bättre än andra antiepileptiska läkemedel. Detta fick tydligt stöd av resultatet från den fas I-studie som rapporterades förra året", säger Karin Sandager Nielsen, CSO på Saniona.

SAN711 är en unik subtypsselektiv aktivator av GABAA α3-receptorer. En fas I-studie under 2022 visade att SAN711 är säkert och tolereras väl i människa[1]. En parallell biomarkörstudie med PET (positronemissionstomografi) bekräftade att det är möjligt att nå relevanta receptorupptagningar vid väl tolererade doser, vilket öppnar för fortsatt klinisk utveckling av SAN711.

"Dessa nya data stödjer utvecklingen av SAN711 som en precisionsmedicin i patientpopulationer som lider av generaliserade anfall. Under det senaste året har vi gjort betydande framsteg i våra två andra program, SAN2219 och Kv7, som är positionerade för epilepsi. Vi har nu tre aktiva program inom epilepsi och vår djupa förståelse av jonkanalernas funktion är en hörnsten för vårt nydanande angreppssätt inom detta område", säger Thomas Feldthus, vd för Saniona.

Mer om absensanfall
Absensepilepsi är mycket vanligt förekommande hos yngre barn och ungdomar, där det utgör upp till 10 procent av alla epilepsier hos barn[2]. Även om majoriteten är välbehandlade är över 20 procent refraktära[3] mot behandling och 40 procent fortsätter att ha absensepilepsi i vuxen ålder[4]. Därutöver har 30 procent inneboende kognitiva funktionsnedsättningar[5] och eftersom det är känt att första linjens behandling påverkar kognitionen negativt[6] finns det ett stort medicinskt behov av förbättrade behandlingsalternativ utan de begränsningar som är förknippade med dagens standardbehandlingar.

[1] Topline data https://saniona.com/newsroom/single-press-release/?slug=saniona-reports-positive-top-line-results-from-the-san711-phase-1-clinical-trial-3148ba6f
[2] Albuja A and Khan G., Absence Seizure StatsPearls Oct. 2022
[3] Trinka E et al., J. Neurol. 2004
[4] Trinka E et al., Acta Neurol. Scand. 2005
[5] Masur D et al., Neurol. 2013
[6] Glauser T.A et al., NEJM 2010