00:52:48 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 X-dag ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2024-10-23 Årsstämma 2025
2024-09-18 Kvartalsrapport 2025-Q1
2024-06-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-03-13 Kvartalsrapport 2024-Q3
2023-12-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-10-18 X-dag ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2023-10-17 Årsstämma 2024
2023-09-13 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-06-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-03-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-12-07 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-18 X-dag ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2022-10-17 Årsstämma 2023
2022-09-13 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-06-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-12-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-21 X-dag ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2021-10-20 Årsstämma 2022
2021-09-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-29 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-12-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-07 X-dag ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2020-10-06 Årsstämma 2021
2020-09-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-06-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-03-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-09 X-dag ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2019-10-08 Årsstämma 2020
2019-09-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-06-28 Bokslutskommuniké 2019
2018-12-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-03 X-dag ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2018-10-02 Årsstämma 2019
2018-06-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-03 X-dag ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2017-10-02 Årsstämma 2018
2017-09-29 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-12-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-09-21 X-dag ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2016-09-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-09-20 Årsstämma 2017
2016-06-30 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-15 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-12-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-24 X-dag ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2015-09-23 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-09-23 Årsstämma 2016
2015-06-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-12-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-10-14 Årsstämma 2015
2014-09-24 X-dag ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2014-09-23 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-06-13 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Scandidos är verksamt inom medicinteknik. Bolaget erbjuder produkter och system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi mot cancer. Systemen analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling. Bolaget grundades under 2002 och den första produkten lanserades 2006. Sedan starten har Scandidos levererat produkter till strålterapikliniker på global nivå. Huvudkontoret ligger i Uppsala.
2022-08-30 18:00:00

ScandiDos AB (publ) (”ScandiDos” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission till IBA Dosimetry GmbH, ett helägt dotterbolag till IBA S.A., av 4 150 000 aktier till teckningskursen 3 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”), varigenom Bolaget tillförs cirka 12.45 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Styrelsen i ScandiDos har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 20 oktober 2021, beslutat om den Riktade Emissionen. Teckningskursen per aktie motsvarar en premie om cirka 8 procent jämfört med den genomsnittliga kursen under senaste 12 månaderna.

Den strategiska allians som skapas mellan ScandiDos och IBA inom kvalitetssäkring för strålbehandling möjliggör ett samarbete mellan parterna inom produktutveckling, marknadsföring och distribution i utvalda marknader. Detaljer kring samarbetet kommer att utvecklas gemensamt av parterna under de kommande månaderna.

”IBA och ScandiDos har samsyn kring värdet av ett komplett paket av lösningar för kvalitetssäkring av strålbehandling och detta har varit fundamentalt i skapandet av denna allians mellan bolagen. Genom att samarbeta med IBA, en ledande industrispelare, så kommer ScandiDos kunna nå ut till fler kunder globalt och bidra till att göra strålbehandlingar ännu säkrare än vad de är i dag. Det här strategiska samarbetet kommer att tillåta oss att bibehålla vårt oberoende att fortsätta utveckla vår affär samtidigt som vi kan dra nytta av IBA:s starka operationella förmågor” säger Gustaf Piehl, VD ScandiDos.

“Detta är en viktig milstolpe i vår pågående strategi kring industrikonsolidering. Vi är stolta att ScandiDos har valt oss som sin partner för deras expansion. I många år har vi varit imponerade över kvalitén på ScandiDos produktportfölj inom patientnära kvalitetssäkring och anser att den väl kompletterar vårt snabbt växande hård- och mjukvaruerbjudande. Kombinationen av bolagens produkterbjudanden kommer tillhandahålla en unik kvalitetsnivå, enkelhet och mångsidighet till de medicinska fysikerna vilket tillåter dem att leverera strålbehandlingar till dess fulla potential, med utökad säkerhet till cancerpatienter överallt” säger Jean-Marc Bothy, President IBA Dosimetry.

ScandiDos avser att använda emissionslikviden för att finansiera det fortsatta genomförandet av bolagets strategiska och operationella planer.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka Bolagets såväl finansiella som operationella position genom en investering från en strategisk aktör som kan erbjuda ScandiDos goda samarbetsmöjligheter. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget finansiering på ett snabbt och effektivt sätt, inte minst då kostnaderna är betydligt lägre än vid en sedvanlig kapitalanskaffning genom företrädesemission. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra en riktad emissionen överväger de skäl som talar för att genomföra en företrädesemission, dvs. en emission med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsens bedömning är att den tids- och kostnadseffektiva finansieringen ligger i samtliga aktieägares intresse, inte minst mot bakgrund att någon rabatt inte lämnades i emissionen, som i stället genomfördes med en viss premie/påslag i relation till marknadskursen.

Teckning av de nya aktierna ska ske senast den 1 september 2022. IBA har emellertid redan åtagit sig att teckna och betala för de nya aktierna enligt separat teckningsåtagande.

Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 9% procent av antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Emissionen). Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 4 150 000 från 41 458 870 till 45 608 870. Aktiekapitalet ökar med 207 500 kronor, från 2 072 944 kronor till 2 280 444 kronor.

Rådgivare
Advokatfirman Lindahl har varit Bolagets legala rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

Om ScandiDos
ScandiDos är ett innovativt och framåtsträvande företag med banbrytande mjukvaru- och hårdvarulösningar för patientkvalitetssäkring inom modern strålterapi. Produktfamiljen Delta4 levererar en komplett kvalitetssäkringslösning som gör behandlingsprocessen säker och effektiv. Vi stärker förtroendet hos personalen på strålterapikliniker genom att ge dem ett oberoende kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där produktutveckling bedrivs. Försäljningen sker via försäljningskontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i de nordiska länderna och genom distributörer i över 50 länder.

ScandiDos är noterat på NASDAQ First North Stockholm med tickerkoden SDOS. Certifierad rådgivare är Erik Penser Bank (08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se). Ytterligare investerarinformation finns på www.scandidos.com . Produktinformation finns på www.Delta4family.com

Om IBA
IBA Group (Ion Beam Applications S.A) är världsledande leverantör inom partikelacceleratorteknik. Företaget är en ledande leverantör av utrustning och tjänster inom protonterapiområdet, ansedd som den mest avancerade formen av strålbehandling som är tillgänglig idag. IBA är också en ledande leverantör inom områdena industriell sterilisering, radioaktiva läkemedel samt dosimetri. Bolaget, som är baserat i Louvain-la-Neuve i Belgien, har ungefär 1600 anställda globalt. IBA är ett certifierat B Corp bolag som möter högsta standard av social och miljömässig hållbarhet.

IBA är noterad på den pan-Europeiska börsen EURONEXT (IBA: Reuters IBAB.BR och Bloomberg IBAB:BB. Mer information finns på: www.iba-worldwide.com