04:59:08 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2024-05-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 X-dag ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 X-dag ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 X-dag ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 X-dag ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Senzagen är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och genomför genomiska in vitro-tester, vilket innebär att olika kemikaliers toxikologiska förmåga inte testas på djur utan istället i provrör. Bolaget har utvecklat en teknologisk plattform som används för att studera substansers påverkan producerat av aktörer inom läkemedel, kosmetika- och kemikalieindustrin. Forskning och utveckling sker från huvudkontoret i Lund.
2023-10-25 08:30:00

SenzaGen fortsätter att utvecklas positivt. Försäljningen under tredje kvartalet 2023 ökade med 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till 10,1 MSEK (9,0). Tillväxten drevs av en stabil försäljningsutveckling för bolagets GARD®-tester, som växte med 23 procent. Koncernens totala nettoomsättning under perioden 1 januari-30 september uppgick till 33,7 MSEK (28,9), motsvarande en ökning med 16 procent jämfört med samma period 2022.

”Det är positivt att vi fortsätter att attrahera nya kunder och växer i dagens ekonomiska klimat. Trots det utmanande konjunkturläget är efterfrågan på våra djurfria GARD®-tester fortsatt stark med fler nya världsledande kunder än någonsin tidigare. Vi ser också en positiv tillväxt i efterfrågan på effekt-tester till kunder inom läkemedel och kosmetika, medan beställningar från medicintekniska kunder kortsiktigt har påverkats av förseningar i det nya MDR-regelverket. Med tanke på det stora intresset och det höga antalet offerter vi har ute, bedömer vi att bolaget kommer att fortsatta utvecklas positivt,” säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef.

Försäljningen av GARD® fortsätter att utvecklas stabilt med nya och återkommande stora globala kunder inom kosmetika, kemikalie och medicinteknik. Kundbasen breddades under kvartalet med nio nya kunder, och vid septembers slut hade hela 25 nya kunder tillkommit under 2023, vilket kan jämföras med 18 på helåret 2022. Detta samtidigt som försäljningen från återkommande kunder uppgick till 90 procent. I den återkommande försäljningen ingick bland annat ett större testuppdrag med det amerikanska forskningsinstitutet Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) inom området djurfri testning av fotosensibilisering värt 1,6 MSEK.

Det växande intresset för GARD® återspeglas också i vår försäljning via distributörer, som efter OECD-godkännandet av GARD®skin har ökat markant med en tillväxt på över 200 procent under kvartalet. Dessutom fick GARD® stor uppmärksamhet under bolagets vetenskapliga presentationer på branschkonferenserna WC12 i Kanada och Eurotox i Slovenien med många efterföljande möten och affärsdiskussioner.

Försäljningen via våra dotterbolag i Italien har påverkats av den uppskjutna starten av det nya medicintekniska regelverket MDR. Vi ser samtidigt en fortsatt positiv tillväxt i efterfrågan på tester till kunder inom läkemedel och kosmetika under 2023 och under tredje kvartalet, drivet av effekt-tester.

Genom att kontrollera kostnaderna och öka försäljningen till bibehållen marginal utvecklas bolaget vidare mot att nå break-even.

Försäljningsresultatet har inte granskats av revisor, ska inte tolkas som att lönsamhet uppnåtts, och kan komma att förändras i samband med halvårsbokslut. Bolaget väljer att redovisa utvecklingen för att förse aktieägarna med relevant information.

Inbjudan till presentation/webcast den 26 oktober
SenzaGens VD och koncernchef Peter Nählstedt kommer att presentera på BioStock Life Science Fall Summit i Lund den 26 oktober.

Tid: Den 26 oktober kl 9:05.
Anmälan: https://www.biostock.se/en/biostocklifesciencesummit/