09:20:40 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Senzagen är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och genomför genomiska in vitro-tester, vilket innebär att olika kemikaliers toxikologiska förmåga inte testas på djur utan istället i provrör. Bolaget har utvecklat en teknologisk plattform som används för att studera substansers påverkan producerat av aktörer inom läkemedel, kosmetika- och kemikalieindustrin. Forskning och utveckling sker från huvudkontoret i Lund.
2023-09-28 08:30:00

SenzaGen fortsätter att stärka sitt samarbete med det amerikanska forskningsinstitutet Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) inom området djurfri testning av fotosensibilisering. Det nya testuppdraget markerar ytterligare en milstolpe i samarbetet och kommer att påverka SenzaGens omsättning med 1,6 MSEK. Testerna kommer att utföras vid SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund under 2023.

RIFM är ett välansett internationellt vetenskapligt institut som genom en oberoende expertpanel och ett omfattande kemikaliebibliotek säkerställer säker användning av doftingredienser i konsumentprodukter. Samarbetet mellan SenzaGen och RIFM inleddes 2021 och har i flera omgångar utökats med tester av ingredienser i syfte att främja djurfri testning och doftsäkerhet. I projektet använder SenzaGen sin egenutvecklade och unika metod GARD®skin Dose-Response för att testa doftingredienser från RIFM:s referensbibliotek. Metoden har anpassats för att fastställa vid vilka dosnivåer ämnen kan orsaka hudallergi när de utsätts för solljus, så kallat fotosensibilisering.

"Vårt samarbete med RIFM fortsätter att utvecklas väl inom fotosensibilisering. Genom samarbetet ser vi fram emot att fortsätta driva djurfri, vetenskaplig innovation och främja produktsäkerheten för konsumenter. RIFM:s vetenskapliga utvärderingar är en mycket viktig referens inom industrin och bidrar till att ytterligare stärka kunskapsbasen för vår effektiva och träffsäkra GARD®-teknologi", säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

”Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med SenzaGen kring GARD®skin Dose-Repsonse-testet för fotosensibilsering. Vi har utökat vårt urval av referenskemikalier för att få en djupare förståelse för hur testet kan hjälpa oss att inte bara identifiera potentiella fotoallergener utan även skilja dem från fotoirritanter”, säger Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology hos RIFM.

Testmetoden GARD®skin Dose-Response ger kvantitativ information och ersätter djurförsök vid utvärdering av vid vilken koncentration hudsensibiliserande ämnen kan användas utan att orsaka hudallergier. I projektet med RIFM utsätts testmaterialet för solljus för att utvärdera när de blir fotosensibiliserande, vilket ger bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin ett mycket viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling av nya produkter. Testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin som är det första och enda godkända genomik-baserade testet på marknaden.

För mer information, kontakta:
Peter Nählstedt, VD och koncernchef, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Mobil: 0700-23 44 31

Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology, RIFM
Email: gritacco@rifm.org | Telefon: +1-862-401-2978

Om RIFM
Forskningsinstitutet för doftämnen (RIFM) grundades 1966 och genererar, analyserar, utvärderar och distribuerar data som utgör en vetenskaplig grund för säker användning av doftmaterial. RIFM har den mest omfattande databasen i världen för säkerhetsutvärdering av doft- och smakämnen. Biblioteket omfattar över 70 000 referenser och mer än 135 000 studier av människors hälsa och miljö.

RIFM följer de senaste, internationellt accepterade riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av doftingredienser. En oberoende expertpanel bestående av internationella forskare och akademiker granskar institutets arbete innan det lämnas in för referentgranskning och vetenskaplig publicering. Allt publicerat material finns fritt tillgängligt på fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.