23:36:52 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Senzagen är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och genomför genomiska in vitro-tester, vilket innebär att olika kemikaliers toxikologiska förmåga inte testas på djur utan istället i provrör. Bolaget har utvecklat en teknologisk plattform som används för att studera substansers påverkan producerat av aktörer inom läkemedel, kosmetika- och kemikalieindustrin. Forskning och utveckling sker från huvudkontoret i Lund.

Kalender

2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017

Prenumeration

2022-08-11 08:30:00

SenzaGen har fått uppdraget att testa substanser från en ny världsledande kund inom kemikalieindustrin till ett sammanlagt värde på cirka 1 MSEK. Ordern, som är den enskilt största för testet GARD®skin och även den största från ett kemikaliebolag, erhölls i slutet av andra kvartalet och kommer slutföras under tredje kvartalet 2022 vid SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

Med GARD®skin vill kunden som har huvudkontor i USA, få mer detaljerad information om den hudsensibiliserande effekten hos substanser som traditionellt sett anses vara svårtestade i andra tidigare generationer av testmetoder, och därmed kunna utvidga sitt referensbibliotek.

”Vi upplever en starkt ökad efterfrågan på våra tester och det är mycket glädjande att fler kunder väljer att lägga större testuppdrag hos oss, denna gång ett globalt världsledande kemikaliebolag. Återigen bekräftas intresset för GARD®skins unika förmåga att hantera och generera mer data om svårtestade substanser. Med GARD®skin möter vi ett behov inom hudsensibilisering som inga andra tillgängliga tester täcker”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Med hög tillförlitlighet hjälper testresultat från GARD®skin utvecklande bolag och producenter att säkerställa att de produkter som sätts på marknaden är allergifria och vid behov att kunna styrka detta i sina produktregistreringar. Sedan den 30 juni 2022 är GARD®skin godkänt av OECD som testriktlinje för djurfri hudsensibilisering.