00:49:15 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Senzagen utvecklar och genomför så kallade genomiska in vitro-tester, vilket innebär att olika kemikaliers toxikologiska förmåga inte testas på djur utan istället i provrör. Bolaget har utvecklat en teknologisk plattform som kan användas för att studera olika substansers påverkan producerat av aktörer inom läkemedel, kosmetika- och kemikalieindustrin. Forskning och utveckling sker från huvudkontoret i Lund.

Kalender

2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2020-09-11 08:30:00

SenzaGen har fått uppdraget att testa kemikalier från ett amerikanskt bolag med global verksamhet inom kemikalieindustrin. Den nya ordern, med ett värde på cirka 0,4 MSEK, omfattar tester med både GARD®skin och GARD®potency. Avgörande för ordern var GARD-teknologins unika förmåga att utan djurförsök hantera komplexa blandningar och kunna ge information om ämnen är starkt eller svagt allergiframkallande. Testerna kommer att utföras vid SenzaGens laboratorium i Lund.

Kunden har global närvaro med huvudkontoret placerat i USA. Inom koncernen finns en rik innovationstradition med ett ledande produkt- och teknikutbud. Den nya ordern är ett resultat av en framgångsrik utvärdering av GARD tidigare under 2020 och är kopplad till ett av bolagets forsknings och utvecklingsprojekt.

“Jag är mycket glad över detta samarbete och ser fram emot att stötta denna kund i deras riskbedömning av kemikalier nu och i framtiden. Kemikalieindustrins behov av säkra tester är mycket omfattande och detta projekt är helt i linje med vårt kommersiella fokus och kundens arbete med 3R-frågor – att minska, förfina och ersätta djur under allergitestning. Det är med globala kunder som denna vi bygger trovärdighet och lägger grunden för värdeskapande och framtida tillväxt”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

SenzaGens testplattform GARD har högst noggrannhet av in vitro-metoder för hudsensibilisering av kemikalier, inklusive formuleringar som traditionellt anses vara svårbedömda. Testerna vänder sig till företag som med förbättrad teststrategi vill säkerställa produktsäkerhet samtidigt som djurstudier undviks.